I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad kommun stänger vi inga lägenheter i vård-och omsorgsboende, vi har valt att öppna fler.

Det har förts en debatt i media om en ovärdig äldrevård beroende på att man minskar på platser i vård-och omsorgsboende, i Kristianstads kommun ser det annorlunda ut. (mer …)

Reflektion

Reflektion

Tillsammans med Bill och Bull, intager vi våra platser på åhörarläktaren till sessionssalen Rådhuset
Framför oss paraderar kommunens viktigaste ledamöter, kvinnor som män.
Lugnt tempo, mycket av formaliteter mm. (mer …)

En skruvad världsbild

En skruvad världsbild

I kommunfullmäktige den 19 januari besvarade jag en fråga om hur ensamkommande ungdomar, mest pojkar, informeras om de värderingar om jämställdhet mellan kvinnor och män vi vill ska prägla samhällsliv och umgänge mellan könen. I den efterföljande debatten deltog sverigedemokraten Björn Söder. Hans inlägg visade att den fråga som ställts egentligen handlade om något helt annat. (mer …)