Kommunala budgeten 2023 – Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen

Budget 2023
Planeringsförutsättningar

I vårt Kristianstad prioriteras jobben, skolan och äldreomsorgen!
Endast ett par veckor efter att pandemirestriktionerna togs bort anföll Ryssland och Putin Ukraina. Trots att Covid-19 fortfarande är hot som kan återkomma med förnyad styrka kändes pandemin snabbt avlägsen. Nya utmaningar i form av förändrat säkerhetsläge som i sin tur förändrar förutsättningarna för energiförsörjning, livsmedelsproduktion eller byggsektorn visar tydligt på behovet av ett starkare samhälle. Ett samhälle som är mer resilient och mindre sårbart gällande våra grundläggande behov.

(mer …)

Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund
Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. Följden blir alltså att både arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. I budgetberedningarna inför 2019 och 2020 uppgav förvaltningen ett behov av ökade tilldelade ekonomiska resurser. Några sådana tillskott prioriterades inte av Alliansstyret och i nuläget uppges ett rekryteringsproblem av medarbetare med önskad kompetens och erfarenhet.

(mer …)

Idag publicerar Kristianstadsbladet en artikel om Martin Hallingström Skoglund

Artikeln handlar uteslutande om Martins bakgrund och de domar han har efter en mycket turbulent period i hans liv. Socialdemokratin fördömer såklart alla typer våld i alla sammanhang och tar kraftigt avstånd ifrån det. Det gäller även de våldshandlingar som Martin utfört och som han dömts för.

(mer …)

Kristianstads alliansstyre duckar fortsatt styrningen gällande VA-abonnenternas taxa

Det centerpartistiska ordförandeskapet i Tekniska nämnden förmår inte att samla alliansen till att ta kommandot. Flera gånger har det varit motiverat för politiken att agera och 2023 kunde bli året det vände men passiviteten nu påverkar handlingsutrymmet framåt. VA-abonnenterna har att vänta fortsatt oplanerade taxehöjningar 2023 av alliansen. Framåt kan förhoppningsvis allmänhetens dom bli hård och politiska företrädare inom alliansen och SD tvingas att förekomma den ökning 2024 på 16% (!) som nu förvaltningen anger. Men det kräver insatser redan 2022!

(mer …)

En rejäl CSK-upprustning krävs för både personal och patienter

För att CSK ska kunna fortsätta vara ett kvalitativt akutsjukhus behövs en utbyggnad av akutmottagningen.

VÅRD Under de nästan 50 år som gått sedan akutmottagningen byggdes har bara mindre förbättringar gjorts. Lokalerna är anpassade efter en tid då man hade 80 patienter per dygn – idag har man 140. Rummen är mörka och trånga, och trängseln gör att det inte är möjligt att upprätthålla samtalssekretessen.

(mer …)