Angående rekryteringsmyndighetens avdelning i Kristianstad

Angående rekryteringsmyndighetens avdelning i Kristianstad

Det blev känt bara för en kort tid sedan att Rekryteringsmyndigheten planerar att flytta verksamheten i Kristianstad till Malmö. Såväl kommun som Region Skåne har reagerat på det och ställer sig frågande till det ställningstagandet. (mer …)

Svenska modellen hotas!

Svenska modellen hotas!

Svensk arbetsmarknad bygger på förhandling mellan arbetsgivare, och arbetstagare

i de fall överenskommelse ej kan nås finns strejk som en sista utväg.

Hotet att förbjuda eller begränsa konflikträtten aktualiseras ännu en gång. (mer …)

Visst är sverigedemokraterna rasister!

Visst är sverigedemokraterna rasister!

Det finns på visst borgerligt håll en väldigt stark längtan efter att störta regeringen. Så stark är denna längtan hos vissa att samverkan med SD ses som ett reellt alternativ. Men för att klara det måste de först tvätta bort rasiststämpeln på det partiet. Nu senast är det KD- ledaren Ebba Busch Thor som snubblar och slirar i de resonemangen. (mer …)

Hållbart och kvalitetssäkrat byggande!

Hållbart och kvalitetssäkrat byggande!

Det byggs mycket i Kristianstad och stora summor investeras, inte minst i förskolor och skolor. När kommunen bygger är det också viktigt att bygga hållbart. Därför kommer kommunen att sträva efter att all nyproduktion byggs enligt en särskild certifiering – Miljöbyggnad nivå Silver. Det innebär ett långsiktigt hållbart byggande, med hänsyn till miljö och klimat. (mer …)

Röda Rosens sommartävling

Röda Rosens sommartävling

Undertecknad, Röd Ros, ska förhoppningsvis inom kort falla in i en mycket behaglig semesterlunk. Men säker kan man aldrig vara. Det händer alldeles för mycket i världen för att den där riktiga, tokslöa, ajöss med vardagenkänslan ska infinna sig. (mer …)

Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Urbaniseringen är en stark global trend i dagens värld. Idag lever runt 50 % av jorden invånare i städer och 2050 beräknas 70 % av vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad den avgörande frågan. De ekonomiska och sociala utmaningarna är tydliga även i Europa. Här behövs också befintlig infrastruktur och konsumtionsmönster ställas om till att bli mer långsiktigt hållbara. Klimatutmaningen är kanske den viktigaste utmaningen som vi står inför. (mer …)