Möt våren på cykel!

Möt våren på cykel!

Nu år våren här och det är dags att ta fram cykeln. Möjligheterna att ta sig fram med cykel är stora i vår kommun och det är idag många som cyklar. Att ännu fler väljer att ta cykeln är en av de centrala pusselbitarna för att bidra till ett fossilbränslefritt Kristianstad. (mer…)

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad kommun stänger vi inga lägenheter i vård-och omsorgsboende, vi har valt att öppna fler.

Det har förts en debatt i media om en ovärdig äldrevård beroende på att man minskar på platser i vård-och omsorgsboende, i Kristianstads kommun ser det annorlunda ut. (mer…)