Trygghet och välfärd

Grov kriminalitet upprör med rätta de flesta av oss. Den skapar oro och otrygghet i ett av världens bästa länder. Det Sverige som vi alla älskar och värnar om. Vi kan aldrig acceptera att några tar sig friheten att fördärva andra människors trygghet. Det behövs resurser för att bekämpa den grova kriminaliteten på flera olika fronter.

Vår övertygelse som socialdemokrater är att det starka, jämlika och rättvisa välfärdssamhället är det bästa värnet mot kriminalitet och otrygghet. Varje barn och ungdom ska kunna växa upp med framtidstro om ett vuxenliv med arbete och full delaktighet i samhällslivet. En stimulerande skolgång, en innehållsrik fritid och trygga hemförhållanden är viktiga ingredienser på vägen mot vuxenlivet. Detta är faktorer som stärker unga människors möjlighet att göra kloka val i livet. (mer…)

Många är vinnare i regeringens höstbudget!

Många är vinnare i regeringens höstbudget. Vi socialdemokrater i Kristianstad ser fram emot satsningar på familjen, barnen och de äldre, genom familjevecka och äldreomsorgslyft. Vi gläds också åt att kommunen får rejäla resurser att hantera de utmaningar som vi ser finns i vårt samhälle.

Regeringens budget tar Kristianstad framåt och bygger vår kommun starkare och mer hållbar än före pandemin. Fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla.  Vi bekämpar gängkriminaliteten med ytterligare medel till Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket samt till fler åklagare och häktesplatser. I centrum för vår politik är våra kommuninvånare. En stark välfärd som inkluderar stora och små Kristianstadsbor ger alla en trygghet att luta sig mot. Därför är höstens budgetsatsningar på familjevecka och äldreomsorgslyft särskilt välkomna. (mer…)

Kyrkoval -21: Socialdemokraterna befäster ställningarna lokalt

Att det skulle ha varit en lägre andel som använde sin röst i kyrkovalet kändes inte av i Kristianstads kommun. På många orter rapporterades om långa köer och trängsel de tider då röstlokalerna höll öppet. Det slutliga valresultatet visade dock att röstdeltagandet sjunkit marginellt sedan det senaste kyrkovalet 2017.

Vi Socialdemokrater ökade både vår andel av väljarna och det faktiska antalet röstande på oss både i Vä-Skepparslövs pastorat och i Åhus församling.  I Åhus utökade vi med ett mandat och i Kristianstads pastorat befäste vi vår ställning som klart största partigrupp. Tyvärr tappade vi ett mandat i Nosaby församling och i övriga församlingar deltog vi inte med någon egen partianknuten lista.

Ett lyckat koncept har varit en välplanerad valrörelse med evenemang ute på olika orter där vi samtalat med medborgarna om vikten av att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och jämlik folkkyrka, där det finns plats för alla. Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på att bli en grön kyrka och på alla nivåer tar sitt ansvar för omställningen mot hållbarhet. Detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Svenska kyrka ska självklart också vara ett föredöme som arbetsgivare, arbetsmiljön och anställdas kompetensutveckling ska vara i fokus.

Tack alla som gav oss fortsatt förtroende att kämpa för demokrati, jämlikhet och jämställdhet i församlingslivet, i Lunds stift och på Kyrkomötet.

Helen Persson, Kyrkovalsledare -21 för Socialdemokraterna i Kristianstad

Pressinformation 2021-09-21: Trygghet och välfärd

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå mycket som pekar mot en tid efter pandemin.

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när jobben och tillväxten ökar igen.

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett bättre och tryggare samhälle. (mer…)

VA-taxan: Alliansen saknar helt styrförmåga!

Den 14 september fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Vatten- och avloppstaxan. Vi Socialdemokrater ville inte ta taxan utan att behandla prioriterade investeringar, som anges vara bärande i varför taxan behöver höjas. Styrkortet som enheten skall jobba mot anger 19 km ledningsförnyelse under 2021. Idag har 2,2 km grävts ner men budget är i balans. Alliansen har tappat styrningen, mindre VA genomförs än målen men kostnaderna kräver ändå högre taxa. Inget år denna mandatperiod har VA använt sin budget, iallafall inte till de poster som varit uppradade. Detta på grund av personalbrist, utredningsarbete, omprojekteringar. Däremot har tex Centrala reningsverket fördyrats och andra omprioriteringar har tillkommit så pengarna förbrukas, planlöst.

(mer…)

Gärningsmännen ska bakom galler!

Sedan skottlossningen i Gamlegården, där tre personer skottskadades, har det varit oroväckande tyst. Polisens utredning fortgår och boende i Gamlegården, såväl som hela Kristianstad, inväntar vad den ska visa. När den här debattartikeln skrivs vet vi inte vem eller vilka som höll i skjutvapnet eller motivet för skottlossningen. Det som vi med säkerhet vet är att tre personer fördes till sjukhuset med allvarliga skador, och att dessa personer förtjänar att se gärningsmännen inlåsta bakom galler. De som bor på Gamlegården ska kunna leva i trygghet i sitt bostadsområde.

(mer…)