Riskfyllt att helt förlita sig på privata aktörer!

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år drar igång. Det har lett till stora vita fläckar i tillgängligheten. Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men med kort varsel drog sig sedan en av de stora, Capio, ur och samtidigt lämnade Alliansstyret till de kvarvarande aktörerna att i hög utsträckning styra var vaccinationsplatserna skulle ligga. Enda geografiska kravet blev att det skulle finnas en i varje kommun. Av de planerade 160 platserna blev det bara 57 och de flesta är placerade i centralorterna. (mer…)

Alla skolor ska sätta eleven i främsta rummet!

”Sverige har slarvat med det viktigaste i en välfärdsstat och måste återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution” sa Löfvén i årets första maj-tal. Vi socialdemokrater vill förändra skolpengen och förbjuda religiösa friskolor. Friskolorna överkompenseras i dagens utformning av skolpengen. Rådande friskolesystem är verkligen så orimligt att det är svårt att ens tro att det är sant. (mer…)

Fler träd i behövs – bevara oxelträden på Östra Kasern!

Kommunen vill hugga ner ett stort antal gamla oxelträd när en ny skola ska byggas på Östra Kasern. Men träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad.

Det blir allt tydligare att planeten står inför ett klimatnödläge och att handling krävs på alla nivåer nu. Det är också uppenbart att den biologiska mångfalden allvarligt är hotad. Träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad! (mer…)

Initiativärende: Lingenässkolan – utvärdera inför kommande skolinvesteringar

När beslutet om Lingenässkolan togs var det över 40 år sedan Kristianstads kommun senast byggde och startade en helt ny skola. 300 miljoner investerades i denna satsning som innebar att två tidigare skolor smälte ihop och integrerades med grundsärskola. Avtal slöts med Högskolan Kristianstad om samarbete för att dra nytta av varandras verksamheter och närheten. (mer…)

Alliansen struntar i att lyssna på professionen!

Det är förfärande att läsa hur Alliansens högsta företrädare i Region Skåne ägnar sig åt en lek med siffror och halvsanningar om nedläggningen av IVA-ambulansen samtidigt som intensivvårdspersonalen varnar för att barn riskerar att dö.

Det är inte seriöst. Det är förfärande. (mer…)