Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

När du är som svagast ska samhället vara som starkast!

I ett välfärdsland ska du inte bli fattig och behöva lämna hus och hem för att du blir sjuk. Du ska få stöd att komma tillbaka och en ekonomisk trygghet den tid det tar. Pandemin har belyst styrkorna med svensk välfärd. En sjukvård, äldreomsorg och skola som alla har tillgång till. En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och som kan justeras för att öka tryggheten när krisen slår till. (mer…)

Behöver vi arbeta med de mänskliga rättigheterna i Kristianstad?

Vi socialdemokrater lämnade i februari 2019 in en motion där vi föreslog att det ska inrättas en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en människorättskommun (MR-kommun). Nu får vi svaret på motionen. Det är i grunden positivt, men det är ändå en stor besvikelse eftersom förslaget är att avslå motionen med hänvisning till att det saknas personella resurser. (mer…)

Vi vill ge en dos med ny arbetslust efter pandemin!

I äldreomsorgen har medarbetarnas insatser räddat liv på våra mest sköra. Vi har också hört den oro medarbetarna i förskolan och skolan flaggat för i sin arbetsmiljö. Vi kan inte spara oss till bättre arbetshälsa.

Vi har alla sett de extraordinära insatser som utförts och utförs varje dag för att minska smittspridningen i kommunens verksamheter. Nu behöver vi planera för tiden efter pandemin, det normala nya och de behov av återhämtning som finns. (mer…)

Martin Hallingström Skoglund: Alliansen tar inget ansvar i frågan om belysningen!

Med anledning av utspelet som kommunalrådet Peter Johansson(M) gör efter Kristianstadsbladets artikel, om nedsläckningen av landsbygden och Tekniska nämnden generellt, vill vi socialdemokrater framföra ett svar även om det är oklart vem som hans replik riktar sig mot.

Socialdemokraterna ser med stort allvar på de frågor som lämnas obehandlade av Peter Johansson och den koalition av M, L, KD och C som utgör styre för Kristianstads kommun. Den socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden överlämnade redan förra året ett initiativ som syftade till att få fart på processerna och ta fram lösningar, för beslut. (mer…)

Initiativärende till tekniska nämnden: Gällande belysning på landsbygden!

Tekniska förvaltningen har kännedom om ett flertal aktuella områden som kommer släckas ner i befintligt format och ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett flertal av dessa ärenden från ärendelistan för Tekniska nämnden sedan november 2020 :

Avveckling av belysning längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen, Änr TN 2020/1011

Avveckling av belysning längs väg Gamla vägen, Fjälkinge, Änr TN 2021/1044

Avveckling av belysning Gatubelysning Österslöv, Änr TN 2021/1050

Avveckling av belysning Håstads ljungaväg,

Avveckling av belysning Håstadsvägen,

Avveckling av belysning Sätesholmsvägen, Sätaröd,

(mer…)

Vi varnade hela tiden för kaos vid vaccinationen!

Det är en märklig replik som Alliansföreträdarna lämnat på vår kritik om att den förlitar sig på upphandlade privata vaccinatörer, istället för att även använda det nät av vårdcentraler – privata såväl som offentliga – som redan finns på plats i vaccinationsfas 4. Märklig därför att Region Skåne, efter vår kritik nu planerar att i ökad grad använda vårdcentralerna för att bättre nå ut i socioekonomiskt utsatta områden där vaccinationstäckningen är låg. Det är förvånande att Alliansen inte förhåller sig till denna förändring, utan istället raljerar. Det är bra att Region Skåne ändrat sig, men denna vändning är inte tillräcklig.  (mer…)