Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Om delad hemtjänst, omvårdnad och service

Alliansen i Omsorgsnämnden vill införa en verksamhetsförändring som rör hela kommunens hemtjänst och som innebär en uppdelning av städ tvätt och inköp och omvårdnad. Detta förslag berör 500 medarbetare och alla som har hemtjänst i kommunen. Det här är ett förslag som diskuteras sedan flera år tillbaka. Trots år av diskussion tycks det fortfarande finnas många frågetecken. Som varför så bråttom att genomföra detta förslag nu, under pågående pandemi? (mer…)

Ska M och KD skära igen i äldreomsorgen?

Vi läser att M och KD vill satsa mer på äldreomsorgen, närmare bestämt 4 miljarder redan i år. Det är naturligtvis välkommet med mer resurser till äldreomsorgen, om detta tycks alla partier vara överens. I ord. Den väsentliga frågan att ställa är vad det betyder i praktiken?

I den S-ledda Regeringens budget för i år finns just en äldreomsorgssatsning på 4 miljarder. För Kristianstads kommuns del innebär det ett tillskott på 38 miljoner kronor. Det är pengar som kan göra verklig nytta i äldreomsorgen. Innebar det nu att äldreomsorgen fått 38 nya miljoner i vår kommun? Svaret är dessvärre nej! Det av moderaterna och kristdemokraterna på riksplanet nu nymornade intresset för äldreomsorgen har inte nått fram till partikollegorna i Kristianstad. (mer…)

Bibliotek är viktiga demokratibärare!

I Kristianstadsbladet på kultursidorna 17 februari skriver Lida Starodubtseva fint om de besök som hon och hennes nioåriga dotter gjort på det nu nedlagda Linderöds bibliotek och hur mycket de saknar besöken där. Hon frågar sig om fina ord som ”Bibliotek är viktiga demokratibärare” betyder någonting längre. Samtidigt som det pratas om läsfrämjande åtgärder stängs bibliotek. Skribenten och Linderödsbon Lida Starodubtseva saknar biblioteket i sin by, och har svårt att förstå varför det stängdes. (mer…)

Gröna värden ska prägla Barbackaområdet!

För oss socialdemokrater är stadens utveckling en viktig framtidsfråga. Därför är också Barbackaområdet ett område som väcker ett stort intresse bland våra medlemmar, liksom hos många kommuninvånare. Vi vill se staden växa med hållbara förtecken, vi vill bygga en grön och hållbar stad. Några viktiga nyckelvärden är barns och ungas villkor, goda utbildningsmöjligheter och Kristianstads Vattenrike som ett modellområde för hållbar utveckling. (mer…)

Motion: Inför Kulturgaranti för äldre!

I alla stadier av livet är kultur något som berikar oss som människor, skapar gemenskap, engagemang och är en källa till hälsa och välmående i våra liv. När behovet av boendeplats uppstår slutar inte behovet av att få ta del av kultur. Kultur i omsorgen kan ta sig olika uttryck, musik, teater, allsång eller eget skapande. Sång och musik kan också vara ett hjälpmedel i demensvård som stärker kommunikationen mellan omsorgspersonalen och personen med demens. Kulturen i omsorgen handlar inte bara om att se till att våra äldre får fortsätta vara den man är utan att bibehålla och upprätthålla förmågor. (mer…)

S-motion: Äntligen goda nyheter för alla äldre

Den 12 november 2012 lämnande Socialdemokraterna i Kristianstad in en motion till Kommunfullmäktige. Ett år senare fick den bifall. Förslaget var att kommunen skulle skapa förutsättningar för hälsosamt och aktivt åldrande. Detta skulle bli möjligt genom att skapa en kommun där våra äldre kan leva och bo tryggt hela livet.
Det var därför med stor glädje vi tog del av artikeln i KB ” Aktivt åldrande. Kristianstad ska bli bästa kommun för äldre” Arbetet skall utgå från en handlingsplan. Planen skall leda fram till att Kristianstad skall bli en mer ”äldrevänlig” kommun. Intentionerna i vår motion var nästan i hamn. (mer…)