Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Alliansen struntar i att lyssna på professionen!

Det är förfärande att läsa hur Alliansens högsta företrädare i Region Skåne ägnar sig åt en lek med siffror och halvsanningar om nedläggningen av IVA-ambulansen samtidigt som intensivvårdspersonalen varnar för att barn riskerar att dö.

Det är inte seriöst. Det är förfärande. (mer…)

Det ska vara tryggt för barnen!

Alla barn i Sverige ska ges trygghet och möjligheter att utvecklas. Vårt mål som socialdemokrater är att ge varje generation bättre förutsättningar än deras föräldrar hade. Det är ett högt ställt mål, men när det handlar om våra barns framtid går det inte att göra något annat.

Coronapandemin har drabbats oss alla hårt, vi är fortfarande mitt i krisen och vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den. Ingen kommer gå opåverkad ur pandemin, men vi måste som samhälle göra vad vi kan för att både möta krisens verkningar och bygga samhället starkare. Där är det särskilt viktigt att vi satsar på barn och unga. (mer…)

Förläng avtalet med den skånska IVA-ambulansen

Den enda IVA-ambulansen försvinner den 1 maj. Vi socialdemokrater kräver att uppdraget förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp.

Den borgerliga alliansen som styr Region Skåne har valt att inte förlänga uppdraget för Skånes enda IVA-ambulans. Istället ska en ny organisation för transporter av intensivvårdspatienter byggas upp. Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig samverkan har skett och de i vården som använder IVA-ambulansen har inte varit delaktiga i beslutet. Vi socialdemokrater kräver därför att uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp och vi kräver också att den nya organisationen av IVA-transporter förankras med den berörda vårdpersonalen.

(mer…)

Om Centrala reningsverket

Under hösten 2020 uppdagades bristerna när det gäller ombyggnaden av Centrala reningsverket (CRV). Det är kommunens hittills största investering och detta politiska debacle är väl känt vid det här laget. Tekniska nämnden beslutade att genomföra en granskning av projektet och anlitade en utomstående konsult för uppdraget. CRV är inget fiasko men är planerat, utan förankring, för större nyttor än vad politiken förmått att budgetera för. Varken nuvarande kommunstyre eller det historiska ledarskapet är utan ansvar för den tappade kontrollen. Det är ett ingenjörstekniskt stordåd, men som tillåtits överskrida de ramar som beslutats. Förmodligen kommer tiden ge satsningen rättfärdigande. Att skapa till det gemensamma är i grunden förenat med positiva effekter om man ser till kommunens övergripande intressen. Men investeringen är större än de ramar som politiken satt. Oavsett hur bra funktionen blir är denna ordning inte önskad och kanske viktigast är hur VA-taxan kommer påverkas. (mer…)

Barbackaområdet: Hur vill vi ha det där?

Om lite mer än ett år står det nya badhuset klart och Tivolibadet stänger. Tiden går fort och snart är vi där. För en dryg månad sedan pekade vi socialdemokrater i ett debattinlägg på några utvecklingsmöjligheter för området. Vi betonade de gröna värdena, kopplingen till Vattenriket, barnkulturhuset Barbacka och utbildning, där kommun och högskola nu ska utreda förutsättningarna för en etablering på ställverkstomten. (mer…)