Barnverksamheten i Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen får in allt fler barn med funktionsvariationer med komplicerande och komplexa vårdbehov. Dessa barn har rätt till stöd och hjälp enligt LSS och det ställer särskilt stora krav på verksamheten gällande kompetens, bemanning och omkringliggande miljö. Det förekommer situationer i personalens arbetsmiljö gällande hot och våld som skapar diskussioner […]

Socialdemokraterna innehar fortsatt störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun

Den 11 september klargjordes att Socialdemokraterna fortsatt innehar störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun. Trots att vi blev största parti är det dock ett faktum att kommunvalsresultatet inte gav ett tillräckligt underlag för att bilda ett vänsterorienterat majoritetsstyre.

Framtidens hemtjänst i vårt Kristianstad innebär kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar

Vår Socialdemokratiska regering har sett till att stärka äldreomsorgen genom att tillföra resurser till fler anställda och stärka kompetensen. I opposition har vi försökt säkra att dessa medel kommit äldre till del, vilket vi också har lyckats med trots Alliansens besparingar på vårdboende och hemtjänst. Regeringens satsningar har varit värdefulla, […]