Författare: Björn Jönsson

Kristianstads alliansstyre duckar fortsatt styrningen gällande VA-abonnenternas taxa

Det centerpartistiska ordförandeskapet i Tekniska nämnden förmår inte att samla alliansen till att ta kommandot. Flera gånger har det varit motiverat för politiken att agera och 2023 kunde bli året det vände men passiviteten nu påverkar handlingsutrymmet framåt. VA-abonnenterna har att vänta fortsatt oplanerade taxehöjningar 2023 av alliansen. Framåt kan förhoppningsvis allmänhetens dom bli hård och politiska företrädare inom alliansen och SD tvingas att förekomma den ökning 2024 på 16% (!) som nu förvaltningen anger. Men det kräver insatser redan 2022!

(mer …)

En rejäl CSK-upprustning krävs för både personal och patienter

För att CSK ska kunna fortsätta vara ett kvalitativt akutsjukhus behövs en utbyggnad av akutmottagningen.

VÅRD Under de nästan 50 år som gått sedan akutmottagningen byggdes har bara mindre förbättringar gjorts. Lokalerna är anpassade efter en tid då man hade 80 patienter per dygn – idag har man 140. Rummen är mörka och trånga, och trängseln gör att det inte är möjligt att upprätthålla samtalssekretessen.

(mer …)

Nu laddar vi för valrörelse!

Vi socialdemokrater blickar alltid framåt, men också med stolthet över vår historia och över vad den samlade arbetarrörelsen åstadkommit genom åren. Vi vinner val genom att just blicka framåt och berätta om hur vi vill förändra samhället till det bättre. Första maj är en fantastisk dag att berätta om det. Det gillar inte de borgerliga. På Kristianstadsbladets ledarsida (30/4 2022) upprepas den gamla vanliga borgerliga slagdängan om att ”Socialdemokraterna är världsmästare i att gå i opposition mot sig själva.” Vilket nys! Som om vi vore färdiga med samhällsbygget och därmed skulle lägga ner vår verksamhet! Det handlar naturligtvis inte om att gå i opposition mot sig själv, det handlar givetvis om att ständigt arbeta för förbättringar som gör livet bättre, enklare och friare för vanligt folk. Och det behövs, om vi nu ska tillåta oss att se lite i backspegeln och ta in det som skedde under Alliansregeringarna 2006- 2014. Det tar tid att komma till rätta med vad som åstadkoms då där skattesänkningar för de som har det bäst ställt var den enda, ja faktiskt enda, ledstjärnan för Fredrik Reinfeldt och hans regering.

(mer …)

CSK behöver fler vårdplatser

Liksom flera andra skånska sjukhus har CSK för få vårdplatser. Som Kristianstadsbladet rapporterat har sjukhuset ofta så många som 40 överbeläggningar på en gång.

Under våren har vårdplatsbristen bidragit till att en tredjedel av sjuksköterskorna och en dryg femtedel av undersköterskorna på akutmottagningen har sagt upp sig. När patienter inte kan komma vidare till vårdavdelningar utan måste ligga kvar på akuten skapar det stress och ökar arbetsbördan för personalen. Det leder till att man helt enkelt inte orkar längre, utan slutar och söker sig någon annanstans. Samtidigt riskerar patientsäkerheten att försämras.

(mer …)

Vad betyder Högskolan för Kristianstad?

Högskolan Kristianstad (HKR) är viktig för Kristianstad på flera sätt. För min del vill jag påstå att vi vore bra fattiga utan den. Jag ska beskriva skälen för det. Högskolor över hela landet ger människor goda förutsättningar att förkovra sig och utbilda sig i vuxen ålder. Vi vet att samhälle och näringsliv förändras snabbt och ställer oss inför ständigt nya utmaningar. I Sverige behövs både en bredd i utbildningsväsendet och goda möjligheter till specialisering. Vi behöver det för en modern välfärd av hög kvalitet och vi behöver det för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

(mer …)

Ta hand om äldre viktigare än att vinstmaximera

Hur många fler olika ansikten ska den som har hemtjänst nu framöver tvingas lära sig känna igen?

På omsorgsnämndens sammanträde 23 februari tas det ett beslut om att förändra hemtjänstens organisation. Det nya förslaget innebär att ett team på 35–40 medarbetare ska arbeta dagtid med städ, tvätt och inköp. Resterande 460 medarbetare ska utföra all annan vård och omsorg på dygnets alla timmar.
Organisationsförändringen förväntas lösa svårigheten med att rekrytera personal med utbildning i framtiden. Ett förslag till förändring som ska ge bättre arbetsmiljö och kvalitet och ska möta behovet de äldre har av avancerad vård och omsorg.
Det låter rimligt utifrån hemtjänstorganisationens angivna förutsättningar idag.

(mer …)