En enad röst måste föra kommunens intressen framåt!

Svar Christina Borglund (KD), ordf Byggnadsnämnden (19/7) Vi Socialdemokrater betonar verkligen vikten av att vårda det politiska samtalet. Men att lyssna och att vara eftertänksam är helt oförsvarliga argument för att stå still eller för att rättfärdiga passivitet. När vi som kommunföreträdare ska möta såväl […]