Var vi inte överens om att det behövdes mer än applåder?

Rekordlånga vårdköer och en underfinansiering av vården som saknar motstycke. Det är facit så här långt för Tidöpartiernas styre i Region Skåne. I Region Skåne, som styrs av M, KD och L med stöd av SD har den förda politiken lett till sparkrav inom sjukvården på tre miljarder kronor. Centralsjukhuset […]

Socialdemokraternas förslag till Budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

➢ Barnen och medborgare i behov av omsorg ska inte betala krisen! Sverige behöver en regering som tar ansvar för välfärden genom att räkna upp de generella statsbidragen med kostnadsökningarna och pensionsskulden. I stället ser vi högerstyren som välkomnar krisen som ett tillfälle att skära i välfärden. Vi Socialdemokrater ser […]

Arbetsplatsbyte för ett hållbart arbetsliv, kompetensutveckling samt en god och nära vård för omsorgens kunder

En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. För omsorgens medarbetare med patientnära tjänster behöver det finnas ett ständigt nytänkande kring det hållbara arbetslivet. Det är särskilt inom denna sektor man i flera år har varnat för en personalbrist, till och med en flykt.