Agenda 2030 – nu måste vi komma vidare!

I Kristianstads kommun har vi i bred politisk enighet beslutat om att arbeta aktivt med Agenda 2030. Det är ett åtagande från världens länder att se till så att vi har en frisk och hälsosam jord att leva på utan fattigdom och med mänskliga rättigheter för alla. Det handlar kort sammanfattat om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. För att det ska bli en förändring globalt måste vi också arbeta lokalt. I Kristianstads kommun tar vi det här på allvar. Kommunen kan naturligtvis inte klara det på egen hand. Här behövs många goda krafter där inte minst föreningslivet spelar en viktig roll. (mer…)

Replik till Gilbert Tribo

Alliansstyret bör ta de återkommande larmen om överbeläggningar och en tuff arbetsmiljö på allvar. Att lyssna på patienter och personal borde vara en självklarhet för en sjukvårdspolitiker. Men när Gilbert Tribo (L) svarar på deras och vår kritik mot nedskärningarna på CSK är det som att han lever i en egen värld.

Hur kan han annars på allvar påstå att antalet anställda i vården inte påverkar tillgängligheten för patienterna eller personalens arbetsmiljö? Vår uppfattning blir då att man inte vill se verkligheten. Det är snarare tack vare alla våra vårdanställda som den goda kvaliteten på CSK kan upprätthållas. Vi politiker måste lyssna på dem och vara beredda att göra vårt yttersta för att de ska få bättre förutsättningar än vad de har idag. Det är inte konstigt att man misslyckas med att prioritera CSK när de styrs av sådana föreställningar. (mer…)

Fördela resurserna efter behov – ett sätt att möta framtiden!

Socialdemokraterna la ett förslag i omsorgsnämnden i våras om att utreda möjligheten att se över hur resurserna på våra äldreboende kan fördelas efter behov av vård. Lite förenklat, vård efter behov och inte efter plånbok ska gälla. Det var med utgångspunkt i personalneddragningarna som gjordes på demenscentrum på Charlottenborg. Där allt svårare demenssjuka skulle vårdas med samma eller då lägre bemanning. (mer…)

– Låt inte det förflutna upprepas!

Den 27/1 1945 befriades Auschwitz, symbolen för själva ondskan. Lagstiftningen i de ockuperade länderna möjliggjorde denna systematiska utrotning. Ett av dessa beslut, var inrättandet av det s.k T4-programmet, vilket var aktivt 1939-1941. Programmets syfte var att ”icke-dugliga” individer skulle mördas. Olika eutanasianstalter inrättades i Tyskland och cirka 70000 individer mördades. Många av de ansvariga för illdåden flyttades efter projektet till olika dödsläger i Generalguvernementet, bland annat Christian Wirth, senare ansvarig kommendant i bland annat Sobibor och Treblinka. (mer…)

Ökade resurser till välfärden behövs redan nu!

”Vi måste inte kladda upp pengarna direkt”, säger Peter Johansson (M) och kommunalråd om de extra statsbidrag som det nu finns förslag om till kommuner och regioner.

Den S-ledda regeringen har sedan 2014 målmedvetet och framgångsrikt stärkt statens finanser. Det har inneburit att staten kunnat tillföra ytterligare 35 miljarder kronor till välfärdens områden under den förra mandatperioden och antalet anställda i välfärden har ökat med 100 000. Samtidigt har den S-ledda regeringen påbörjat en nödvändig upprustning av polis, rättsväsende och försvar. Det försvar som av den tidigare Alliansregeringen rustades ner och kallades ”särintresse” av den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M). Fler poliser än på mycket länge utbildas nu, vilket kommer att ge resultat. En  mycket omfattande och nödvändig upprustning av järnvägsnätet har till exempel också påbörjats. Att påstå, som vissa gör, att regeringen är passiv är helt enkelt inte sant. (mer…)

Trycket på sjukhuspersonalen har redan hårdnat!

Centralsjukhuset i Kristianstad håller en mycket hög medicinsk nivå. Sjukhuset har skickliga medarbetare som ger patienterna en förträfflig sjukvård. CSK har bäst tillgänglighet av sjukhusen i Skåne. Kristianstadsborna kan vara stolta över sitt sjukhus. Men detta prioriteras inte av det borgerliga styret. Istället har vårt sjukhus stora nerdragningar att vänta med budget 2020. (mer…)