Vi kräver åtgärder på demenscentrum

Vi Socialdemokrater värnar om våra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom många sätt exempelvis vill vi tillhandahålla en god skola, en god vård och ge möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstad kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter. Vi Socialdemokrater önskar att vi tillsammans gör detta på ett systematiskt och strukturerat vis. Vi vill påbörja ett arbete i kommunen som slutligen mynnar ut i att Kristianstad blir en MR-stad. (mer…)

Röda Rosen och skattefrågan

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, sa som bekant Gustav Möller, vår legendariske socialminister, en gång. Han var en av dem som lade grunden för en modern social välfärdspolitik. Det var klart för honom, och för oss också förstås, att vi skulle och ska förvalta skattekronorna på ett klokt sätt.

Nu har det där citatet dykt upp en och annan gång även bland högerskribenter. Och det kan ju verka insiktsfullt och klokt även att de företräder den uppfattningen. Men förleds icke att dra den slutsatsen! För de bland högern, som anser att skatt mer eller mindre alltid är stöld är alla skattekronor vi bidrar med till det gemensamma, förslösade. Det är en avgrund mellan den mening Gustav Möller lade i de här orden i förhållande till vad en högerskribent menar med dem. (mer…)

Kollektivavtalets dag 17 mars

LO står för att våra gemensamma skattepengar kan användas och satsas mer på jämlik jämställdhet samt reformer som driver samhället framåt .

Fasta anställningar på heltid. Även då på kvinnodominerade arbetsplatser.

Trygghet vid arbetslöshet måste stärkas.

Stora arbetsmiljösatsningar måste göras. Det ska alltid vara så att Du ska komma hem vid arbetsdagens slut. (mer…)

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Öppet brev till den politiska ledningen för Region Skåne och Skånetrafiken från Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening:

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Mandatperioden 2010-2014 beslöt det borgerliga styret att helt dra in buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga. Man drog ner från 28 dagliga turer till 0 på en turlista, vilket närmast torde vara ett rekord i försämring. I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att återinföra “Vångabussen”. Redan i den första budgeten avsatte vi medel och buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga började återigen att rulla med 5 dagliga turer. Vi i den lokala s-föreningen har arbetat för att fördubbla detta antal, vilket skulle underlätta livet för alla som är beroende av denna buss. (mer…)

Det kom ett brev om vindparken Taggen

Brevskrivaren betonar nödvändigheten av att hejda den klimatförändring som beror på vår användning av fossila bränslen. Det är lätt att instämma i den oron och därmed vikten av att bygga ut alternativen till fossila bränslen. Här är mitt svar på det brevet.

Hej!

Jag har sett de två programmen om klimatförändringarna och skälet till dem. Programmen förklarar på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt just det du skriver, att klimatförändringarna beror på människans användning av fossila bränslen. Det råder ingen som helst tvekan om det. (mer…)