När rösträtten hängde på tvättstrecket!

Inför firandet av 100-årsminnet av beslutet om den allmänna rösträtten år 1919 där också kvinnorna fick rösträtt, startade några kvinnor i nuvarande Kristianstad – Åhus kvinnoklubb en studiecirkel för att kartlägga och berätta om den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Kristianstads kommun, som har funnits oavbrutet i över 100 år.  Kristianstads kvinnoklubb bildades den 26 februari 1907 och Åhus kvinnoklubb den 8 mars 1907. (mer…)

Bostäder, natur och kultur kan stärka Kristianstads kärna!

Just nu är vi många som funderar över utvecklingen i stadens centrum. Det finns skäl att vara bekymrad, men det finns också goda skäl att vara optimistisk! Som ansvarstagande socialdemokratiska politiker vill vi se att övriga politiska färger och partier förmår att faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det förpliktigar när man styr att klara av att agera på saker som oroar parallellt med att inte förhasta sig. Den Socialdemokratiska gruppen har nyligen lyft denna fråga via en motion i kommunfullmäktige. (mer…)

S i kommunstyrelsen lägger initiativärende ang Furuboda!

Kommunstyrelsen 2019-11-20

Initiativärende

Föreningen Furuboda har vänt sig till Kultur- och fritidsnämnden med en hemställan om ekonomiskt stöd till föreningens simhall och en förfrågan om en överenskommelse om en långsiktig samverkan med kommunen. Nämnden har avslagit hemställan om stöd, men inte besvarat förslaget om en långsiktig samverkan. S- ledamöterna i nämnden föreslog att frågan om samverkan med Föreningen Furuboda skulle föras vidare till Kommunstyrelsen, men det avslogs. Både frågan om möjligheterna till ekonomiskt stöd och långsiktig samverkan menar vi bör fördjupas. (mer…)

Arbete- och välfärdsdebatten budget 2020

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden sa följande vid kommunfullmäktiges budgetdebatt 12/11-19 :

Nu har jag haft förmånen att vara vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden i snart ett år. Det är en ynnest att få vara delaktiga i dessa viktiga frågor som ligger under den nämnden. Det är inte en nämnd som berör en fråga utan en nämnd som spänner över många områden. Alla områden är områden som berör och alla områden är viktiga men jag kommer att nämna några områden som är prioriterade i Socialdemokraternas budgetförslag. (mer…)

Dan Berger: Alla har rätt att må bra på sitt jobb!

Till grund för Socialdemokraterna budgetförslag när det gäller vår personal, har vi lagt en motion om ett arbetsmiljölöfte. Den bygger på att arbetet ska vara en friskfaktor.

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över, är våra medarbetares arbete. För att dessa ska kunna göra ett gott arbete, krävs en god arbetsmiljö, och en hög grad av delaktighet och engagemang i arbetets planering och genomförande. Det görs redan nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare.  Det är bra, men fortfarande har vi för hög sjukfrånvaro.  Kommunen måste även vi fortsättningen fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare! (mer…)

Ett mer jämställt Kristianstad!

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden höll detta tal om jämställdhet under kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt 12/11-2019:

Det pratas inte så mycket om just jämställdhet. Det är viktigt att hålla diskussionen om jämställdhet levande. Sverige anses vara ett av världens minst ojämställda länder, det inkluderar ju även Kristianstad. Här i Kristianstad har vi gjort viktiga steg för att aktivt arbeta med jämställdhet. (mer…)