Välfärd måste gå före nedskärningar!

Så har då den styrande Alliansen lagt sin första budget. Utsikterna ser med deras ögon inte särskilt ljusa ut för våra välfärdsområden. Det blir inga förbättringar, enbart det Alliansen kallar ”effektiviseringar”. Det vi nu ser inledningen till är en successiv och dramatisk urholkning av kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och inom den sociala sektorn. Alliansens mål är tydligt, efter 2020 ska ytterligare 148 miljoner bort 2021 och 268 miljoner bort 2022. Det här är ett direkt hot mot såväl välfärdens verksamheter som mot arbetsmiljön för kommunens anställda. Det här är att backa in i framtiden, inte att se möjligheter och utveckla välfärden. (mer…)

Nytt badhus vid Krinova på Näsby

Nu är det definitiva beslutet om ett nytt badhus fattat. Kommunfullmäktige beslutade igår, den 17 september, med stor majoritet att ge startbesked för badhuset.

Tivolibadet är i allt för dåligt skick för att det ska vara försvarbart att investera i det.

Det har varit en lång resa som inte är slut ännu. Det blir den först under det andra kvartalet 2022, när det står klart och öppnas för alla de besökare som önskar och behöver ett nytt badhus. Nu ska i alla fall bygget påbörjas.

Debatten har varit livlig och omfattande, så ska det vara när stora beslut fattas. En kritisk blick är alltid bra, den tjänar besluten på. (mer…)

Värdig vård utan tankar på vinstuttag!

Har styret någon gemensam politisk ambition om att säkra vård och omsorg för våra äldre och funktionshindrade?

Vi ser stora behov för våra äldre att få trygga boende framöver, att få en god vård utifrån sjukdomsbehov som ökar. Vi ser också att vi kommer behöva boende för barn med särskilda behov och platser för personer där ensamheten skapar sjukdom. Stora utmaningar, så långt är nog borgerliga styret och Socialdemokraterna överens. (mer…)

Bostaden – en mänsklig rättighet

FN- initiativet ”The Shift” får allt mer uppmärksamhet. Det handlar om människors rätt till en bostad, det handlar om att bostaden är en mänsklig rättighet och inte förminskas till att bara vara en handelsvara. I Sverige har vi tagit det här på stort allvar. Allmännyttan har varit ledande i att bygga bort misär och kunnat erbjuda hyreslägenheter till rimliga priser. Det vi ser nu är hur andra aktörer breder ut sig, där den mänskliga rättigheten ”bostad” inte sätts i första rummet. Därför måste alla krafter ägnas åt att motverka att bostäder förvandlas till vinstmaskiner. Här i Kristianstad kan det bland annat handla om att värna vår allmännytta, ABK. (mer…)

Kristianstads vattenrike 30 år

“Det är en storhet i detta Vattenrike… …som låter frihet spela i själen” skrev zoologen och författaren Carl Fries 1958. När Carl von Linné genomförde sin skånska resa 169 år tidigare besökte han Kristianstad först i maj och när han återkom den 28 juli mötte han en blomsterprakt då han “nu kom till Isternäset, där jag stannade i förundran, då jag såg, att nästan allt det låga gräset, som växte där som vattnet stått över vintern inom förenämnde blåstarr, var helt och hållit av denna rara örten, som gjorde dyen helt grön och växte hundrafalt ömningare än i Frankriket”. (mer…)

Karin, ordet du söker är demokrati!

Jag har främst två invändningar mot Karin Björkmans debattartikel i Kristianstadsbladet den 13 augusti. Bägge är tyvärr lika allvarliga.

Min första invändning handlar om sakfelen, som tyvärr är lika grava som många. Karin Björkman skriver bland annat att vi socialdemokrater misskött ekonomin under de snart fem vi suttit i regeringsställning. Detta saknar helt och hållet grund.

Sedan regeringen tillträdde och Magdalena Andersson blev finansminister har vi nämligen betat av det budgetunderskott moderaterna lämnad efter sig, och där vi nu har ordning och reda i statsfinanserna. Det är förvisso inte första gången som en socialdemokratiskt ledd regering städar upp statsfinanserna efter en borgerlig dito. Faktum är att borgerliga regeringar lämnat efter sig underskott vid tre tillfällen av tre möjliga, och där socialdemokratiskt ledda regeringar sedan har vänt underskott till överskott. (mer…)