-En offensiv (S)atsning på klimatet!

-Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga – en fråga som måste prioriteras väldigt högt!

Sverige ska vara en föregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har ett gemensamt ansvar för att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Budgeten av Moderaterna och Kristdemokraterna som togs av riksdagen inför 2019 innebar en mycket stor nedskärning av klimatanslagen, exempelvis drogs stödet ner till solceller.  Mot bakgrund av detta genomför nu den S-ledda regeringen omfattande investeringar gällande klimatfrågan. Vi är en bra bit på väg, men det är inte tillräckligt. (mer…)

Vi säger nej till svarta tjänster – men ja till vår gemensamma välfärd!

Att köpa svarta tjänster är att stödja en svart marknad, det är väl bekant för de allra flesta. Från vårt S- märkta perspektiv innebär det att förutsättningarna för schyssta villkor på jobbet undergrävs och att pengar hålls undan den vita ekonomin, den ekonomi som finansierar alla våra gemensamma nyttigheter. Ett köp av en svart tjänst innebär alltså direkt mindre pengar till bland annat äldreomsorgen. Det här behöver naturligtvis vi i kommunen också hjälpa till med att motarbeta, tillsammans med andra, inte minst polisen. (mer…)

Motion om Kristianstad som MR-kommun

Här motionen som stämplades in vid Kristianstads kommunfullmäktige 2019-03-12

Inrätta en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en MR- kommun

Sverige har ratificerat flertalet konventioner och fördrag gällande mänskliga rättigheter. Dessa konventioner påverkar arbetet i Sverige, våra regioner och kommuner. När vi ratificerar olika konventioner innebär det att vi åtar oss att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och inkluderar alla. Det innebär att Kristianstads kommun har ett ansvar för alla som vistats här och deras mänskliga rättigheter. (mer…)

Kristianstad – de mänskliga rättigheternas kommun!

Vi Socialdemokrater värnar, som de flesta av oss som bor här, om alla våra mänskliga rättigheter(MR). Det gör vi genom att exempelvis arbeta för en likvärdig skola, en god vård eller ökade möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstads kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter. (mer…)

Dag 2 på partikongressen

 #partikongress2019örebro

Om ni undrar ifall vi är vakna? Absolut, vi har inte sovit bort tiden så här långt. Hanteringen av det nya organisationsprogrammet pågick till efter kl.01 tidigt i morse och redan kl.07.45 var vi glada skåningar samlade för delegationsträff innan dagens förhandlingar drog igång.

(mer…)

Dag 1 på partikongressen

#partikongressen2019örebro

Dagen började med att två förväntningsfulla Kristianstadsombud steg på snabbtåget norrut, den ene efter en lyckad språngmarsch eller var det möjligen ett inplanerat träningspass? Resan gick bra, ända till Nässjö i allafall. Sedan stannade tåget och fick enligt den information som gavs ”startas om” pga att vagnslutningssystemet strulade? När vi väl var på G igen var tåget en halvtimme sent men men men…då hela 91 personer som skulle byta till Bergslagståget i Mjölby väntade de inte bara in oss utan körde också in tiden så att vi landade helt enligt plan i Örebro. (mer…)