Omsorgsnämndens sista budget för mandat perioden…

…präglas av utveckling och kvalitet.

Majoriteten i omsorgsnämnden har beslutat om internbudget för 2018. En budget med 20 mkr i ramförstärkning i förhållande till oppositionens 17 mkr. Oppositionen valde att inte delta i beslutet, alltså ingen redovisning av hur 3 mkr mindre skulle påverka verksamheten.
(mer…)

Gott Nytt År!

Jo, nog menar Röda Rosen att det finns fog för att utbrista i detta glädjefyllda utrop inför ett nytt löftesrikt år. 2018 kan bli ett riktigt bra år! Det betyder inte att undertecknad röda ros på något sätt underskattar eller förringar de många utmaningar vårt land står inför. Det innebär däremot att vi har en regering som ser utmaningarna och som också tar dig an dem. (mer…)

Vinstreglering av skolan

Vi socialdemokrater vill införa vinstreglering i skolan för att säkerställa att skattepengar används till det som de är avsedda för. Pengar avsedda till utbildning ska gå till utbildning. Därför är det inte alls konstigt att de som tjänar på att ta ut stora vinster ur våra gemensamma resurser också är desamma som skriker högt nu. (mer…)