Internationella kvinnodagen

Idag den 8 mars vill vi passa på att extra uppmärksamma jämställdhetsarbete då vi sedan 1977 firar Internationella Kvinnodagen!

Internationella kvinnodagen är ingen vanlig temadag som firas av ett fåtal anhängare som gillar en viss typ av kaka, utan en dag som har sin botten i socialistisk kamp för kvinnors rättigheter. Det kan kanske tyckas att vi i Sverige har nått långt gällande jämställdhet och att kvinnor och män ses som lika värda. Men är det helt jämställt då?  Ska vi sluta fira denna dag och luta oss tillbaka och vara nöjda med det arbete som redan gjorts och görs för jämställdhet? (mer…)

Mera matproduktion för jobb och tillväxt

Mera mat och dryck ska produceras i Sverige, både för att främja export och den inhemska marknaden. Kunskap och kvalitet – inte lägre löner – ska vara vägledande i konkurrensen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför en omfattande satsning för att utveckla livsmedelsproduktionen i Sverige. Det kommer att stärka den regionala utvecklingen i Kristianstadsbygden och i Skåne. Här finns den odlingsbara marken. Här finns ett etablerat samarbete mellan näringsliv och samhälle som ytterligare kommer att stärkas. Krinova Science Park, som Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad äger tillsammans, är en nyckelaktör i utvecklingsarbetet. (mer…)

Ensamhet

De senaste dagarna har två artiklar berört människors ensamhet, framförallt äldre personers ofrivilliga ensamhet. Detta har Omsorgsnämnden uppmärksammat de senaste åren. Förvaltningen arbetar därför med många olika insatser för att ge möjlighet att bryta ensamheten. Det görs bl.a. genom arbetet på våra mötesplatser.

Mötesplatser för seniorer är en plats att gå till för att känna gemenskap och glädje. Man arbetar utifrån social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. En del av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I vår kommun finns 17 mötesplatser där man kan delta i olika aktiviteter. För att nå många, flyttar mötesplatserna ut i byarna där det saknas permanenta mötesplatser. Här sker ofta en samverkan med föreningslivet. (mer…)

Statliga jobb till Kristianstad.

Ardalan Shekarabi och Ander Tell möter pressen.

Den 22 januari presenterade statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi flera omlokaliseringar av statliga verksamheter. Anders Tell, gruppledare för socialdemokraterna i Kristianstad och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande var inbjuden att närvara när nyheten presenterades, i Tullverkets lokaler vid Öresundsbron. Det är mycket positivt för Kristianstad att Trafikverket och Kronofogdemyndigheten nu tillförs 80-100 respektive 15 årsarbetare, vid kontoren här. Det är viktigt för den här delen av Skåne.

Det här innebär att vi kommer att kunna hälsa ytterligare invånare välkomna till vår kommun. Nu är det upp till oss att visa de kvaliteter vi har i Kristianstad, visa den allsidighet och mångfald som präglar vår kommun och att det är en riktigt fin trakt att bosätta sig i.

Efter presentationen i Malmö informerade civilminister Ardalan Shekarabi personalen på Trafikverkets kontor här i Kristianstad om regeringens beslut i frågan.

Socialdemokratisk reformpolitik har gett gott resultat

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har arbetat hårt för ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget. Överskottet i statsfinanserna beräknas bli 80 miljarder kronor. Hälften av det vill vi använda till att betala av på statsskulden, medan vi vill använda den andra hälften till kraftfulla investeringar. När Sveriges ekonomi går starkt ska det märkas i vardagen. Nationell politik hänger ihop med den som händer lokalt, i kommunerna. (mer…)