Välfärdens villkor: Kommentar till lördagens (14/3) ledare i Kristianstadsbladet

I lördagens Kristianstadsbladet (14/3) föräras vi en helsida på ledarsidan av tidningens politiske redaktör, Carolin Dahlman. Sakfrågan, om vinster i välfärdsbolag och driftsformer, diskuterar vi gärna. Däremot undanber vi oss felaktiga påståenden om vad vi sagt eller insinuationer om vad vi antas tycka. Dahlman begär nyanser av oss men påstår att vår ”avsky” hotar kvaliteten i välfärden. Det är en beklämmande debattstil. Vi drivs naturligtvis inte av något annat än att vår välfärd ska hålla en hög kvalitet. Där finns det dessutom utrymme för alternativa driftformer, där inte vinstmaximeringen kommer i första hand. Vi har flera sådana bra verksamheter i vår kommun. (mer…)

Årsmötet 23 mars är inställt!

Kristianstads arbetarekommun har ansökt om dispens för att skjuta upp det kommande årsmöte vi har planerat den 23 mars pga COVID-19. Detta har också blivit beviljat av partistyrelsen.

Vi har alla en skyldighet och ett ansvar i att begränsa smittspridning av COVID-19 och skydda våra riskgrupper så gott det bara går.
Vår arbetarekommun har en stor grupp äldre medlemmar och vi  anser att en samling som ett årsmöte innebär inte är att föredra i detta skede. Vi vill ge så många som möjligt förutsättning att delta på mötet och detta utan rädsla för att bli smittad. Därför meddelar styrelsen nu att årsmötet den 23 mars ställs in och preliminärt nytt  datum är 18 maj som sedan tidigare är bokat medlemsmöte.

Var rädda om er!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

”Där man bränner böcker, bränner man till slut människor”

Redan 1821 myntade den tyske författaren Heinrich Heine följande uttryck ”där man bränner böcker, bränner man till slut människor.

Jag vill i detta sammanhang rekommendera boken ”Fahrenheit 451”, skriven av Rad Bradbury 1953. Han beskriver exempelvis, utifrån ett dystopiskt perspektiv, ett samhälle där all tryckt litteratur är förbjuden. Den finns att låna via våra allmänna bibliotek. (mer…)

Med gemensamma krafter, och röda rosor, finns det mycket att se fram emot!

För en röd ros kan opinionsläget te sig bekymmersamt, det kan inte förnekas. I botten finns ett valresultat från 2018 som inte var bra. Frågan då blev naturligtvis; hur ska vi socialdemokrater ändå få så stort inflytande som möjligt för vår politik? Ja, svaret vet vi alla. Januariöverenskommelsen värktes fram efter fyra månaders ovisshet efter valet och ett synnerligen svårt parlamentariskt läge. Centern och Liberalerna ville inte riskera att bli beroende av det parti som kallar sig ”sverigedemokrater”. Det hedrar dem! (mer…)

Initiativärende: Är smärtgränsen nådd för äldreomsorgen?

Det finns stora utmaningar inom omsorgen. Allt fler blir äldre och behovet av vård ökar. Inom funktionsstöd behöver barnverksamheten utvecklas för att klara uppdraget med bra lokaler och kompetent personal. Högre krav på spetskompetens är ett måste med förändrade målgrupper och fler personer med svåra sjukdomar. Nya målgrupper ställer andra krav på daglig verksamhet och dess innehåll. Omsorgen ska rusta för att fler åldras med en funktionsnedsättning och behovet av omvårdnadsinsatser ökar. (mer…)

Nu kan vi satsa på de unga!

Den S-ledda regeringen avser att under mandatperioden öka de generella statsbidragen med 20 miljarder kronor. För Kristianstads kommuns del innebär det cirka 120 miljoner kronor. Det är kronor som gör skillnad och behövs för att klara välfärdens utmaningar. Vi har många barn i förskolor och skolor. Ett ökat antal av oss är äldre med ett ökat behov av vård och omsorg som följd. (mer…)