Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Kollektivavtalets dag 17 mars

LO står för att våra gemensamma skattepengar kan användas och satsas mer på jämlik jämställdhet samt reformer som driver samhället framåt .

Fasta anställningar på heltid. Även då på kvinnodominerade arbetsplatser.

Trygghet vid arbetslöshet måste stärkas.

Stora arbetsmiljösatsningar måste göras. Det ska alltid vara så att Du ska komma hem vid arbetsdagens slut. (mer…)

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Öppet brev till den politiska ledningen för Region Skåne och Skånetrafiken från Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening:

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Mandatperioden 2010-2014 beslöt det borgerliga styret att helt dra in buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga. Man drog ner från 28 dagliga turer till 0 på en turlista, vilket närmast torde vara ett rekord i försämring. I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att återinföra “Vångabussen”. Redan i den första budgeten avsatte vi medel och buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga började återigen att rulla med 5 dagliga turer. Vi i den lokala s-föreningen har arbetat för att fördubbla detta antal, vilket skulle underlätta livet för alla som är beroende av denna buss. (mer…)

Det kom ett brev om vindparken Taggen

Brevskrivaren betonar nödvändigheten av att hejda den klimatförändring som beror på vår användning av fossila bränslen. Det är lätt att instämma i den oron och därmed vikten av att bygga ut alternativen till fossila bränslen. Här är mitt svar på det brevet.

Hej!

Jag har sett de två programmen om klimatförändringarna och skälet till dem. Programmen förklarar på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt just det du skriver, att klimatförändringarna beror på människans användning av fossila bränslen. Det råder ingen som helst tvekan om det. (mer…)

Är det på låtsas att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

I Kristianstadsbladet den 6 februari raljerar Carolin Dahlman om socialdemokraternas budgetförslag i arbete och välfärdsnämnden. Dahlman kontaktade mig innan hon skrev sin ledare och efterfrågade en specificering när det gällde vårt förslag. Jag lämnade ett skriftligt svar på det. Eftersom det inte återges i ledarartikeln så gör jag det här. Det lyder: (mer…)