Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Koncensus är en UNIK verksamhet som behövs!

Nu de närmsta dagarna diskuteras Koncensus verksamhet inom Omsorgen då ett nytt avtal ska tecknas som ger förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999. Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad. (mer…)

Nyliberalismen är död!

Den nyliberala praktiken är död – stendöd!

Den har misslyckats i grunden med att stärka välfärd och välstånd för oss medborgare. Tvärtom, den har urholkat välfärden och försämrat välståndet i Sverige. Den är kort sagt en bluff som berikat de redan rika och urgröpt tryggheten för de som behöver den bäst. (mer…)

Nu tar vi ett gemensamt ansvar!

I Kristianstads kommun befinner vi oss, precis som de flesta andra, i en svår situation. Coronasmittans spridning påverkar oss alla på olika sätt. Verksamheter drar ner aktiviteter till ett minimum. Vi träffar varandra i mindre utsträckning och undviker platser med många människor. Vi gör det därför att vi fått råden från våra främsta experter att göra så. Vi är som ansvarstagande medborgare väl medvetna om att vi alla har ett gemensamt ansvar för att motverka spridningen av coronaviruset, Covid-19. Nu handlar det om att skydda våra äldre och andra av våra medmänniskor som löper en ökad risk att bli svårt sjuka av smittan. I vår kommun vägleds vi av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens ställningstaganden, för att på bästa sätt hantera den här mycket svåra situationen. (mer…)

PRESSMEDDELANDE!

DET ÄR FEL ATT STÄLLA IN KOMMUNFULLMÄKTIGE I APRIL!

I kommunen är vi nu i en mycket speciell situation. Just nu måste vi förbereda oss för att också kommunens beslutsfattande ska fungera på ett bra sätt i den situation som nu är. Den praxis vi har är naturligtvis att hålla sammanträden för våra nämnder där vi sitter tillsammans runt ett bord. Nu behöver vi se på andra möjligheter. Enligt kommunallagen finns möjligheten till att ledamöter deltar på distans. Det ska ske i realtid och med ljud och bild. Det finns enkla tekniska lösningar för att klara det. För att det ska bli möjligt krävs dock att ett sådant beslut fattas av Kommunfullmäktige.

– Det politiska styret har nu ett mycket stort ansvar för att ge den här möjligheten. Imorgon ska Omsorgsnämnden hålla ett ordinarie sammanträde. Även om det formellt är möjligt att genomföra sammanträdet kommer det att vara en hög frånvaro på grund av sjukdom. Med tanke på de viktiga beslut som ska fattas är det inte rimligt att genomföra sammanträdet, säger oppositionsråd Anders Tell (S).

– Det är flera viktiga ärenden som ska behandlas, säger Kristina Lindbåge, vice ordförande i Omsorgsnämnden (S), jag tänker framförallt på de två ärenden som handlar om tilldelningsbeslut om vem som driva Axeltorp och Lindåsa. Är vi för många frånvarande på grund av sjukdom eller att man tillhör en riskgrupp så ska inte så viktiga beslut fattas just då. Jag är mycket kritisk mot den här ordningen! Vi kan flytta fram sammanträdet så att det kan genomföras på ett sätt som ger alla ledamöter möjligheter att delta.

– Med tanke på den kris som nu råder i Omsorgsnämndens ledning så är det särskilt viktigt att beslut fattas där hela nämnden kan medverka. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Johansson (M) har ett mycket stort ansvar för det. Han har både ett ansvar för det politiska ledarskapet och han är dessutom i sin roll även förvaltningschefernas chef. Nu måste han vara mycket noga med att saker och ting sköts på ett så att det stärker förtroendet för Omsorgsnämnden

– Socialdemokraternas uppfattning är att ett Kommunfullmäktigesammanträde måste genomföras som planerat i april. Det är bara Kommunfullmäktige som kan säkra så att nämnderna nu kan genomföra sina sammanträden. Det finns också ett par andra skäl för att hålla ett fullmäktigesammanträde i april, kommunens årsredovisning ska till exempel enligt kommunallagen behandlas senast den 15 april.

För ytterligare frågor, kontakta gärna undertecknade.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Tel. 0733- 13 64 44
Kristina Lindbåge, Vice ordförande i Omsorgsnämnden (S)
Tel. 0768- 44 69 99

Var ska barnen sova när föräldrarna arbetar i natt?

När BUNs ordf Daniél Tejera (L) säger sig kämpa stenhårt mot besparingsförslagen, vilka kämpar han då emot? Det styre som han själv är en del av? Partikamraterna i riksdagen? Barn- och utbildningsförvaltningen? Eller försöker han få folk att tro att besparingarna är en naturlag? Politik är både att vilja och att ta ansvar, skriver vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ulrika Tollgren (S) (mer…)

Välfärdens villkor: Kommentar till lördagens (14/3) ledare i Kristianstadsbladet

I lördagens Kristianstadsbladet (14/3) föräras vi en helsida på ledarsidan av tidningens politiske redaktör, Carolin Dahlman. Sakfrågan, om vinster i välfärdsbolag och driftsformer, diskuterar vi gärna. Däremot undanber vi oss felaktiga påståenden om vad vi sagt eller insinuationer om vad vi antas tycka. Dahlman begär nyanser av oss men påstår att vår ”avsky” hotar kvaliteten i välfärden. Det är en beklämmande debattstil. Vi drivs naturligtvis inte av något annat än att vår välfärd ska hålla en hög kvalitet. Där finns det dessutom utrymme för alternativa driftformer, där inte vinstmaximeringen kommer i första hand. Vi har flera sådana bra verksamheter i vår kommun. (mer…)