Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Strategi för Kristianstads kommun!

Till Kommunalråd Peter Johansson och Kommunalråd Pierre Månsson

Förslag till strategi för en bred politisk samverkan fram till 2020-10-30.

Konsekvenserna av virusinfektionen Covid-19 kan inte överblickas ännu. Det vi alldeles säkert vet är att följderna av den blir långtgående och påverkar många. Kommunen påverkas på kort sikt av höga sjuktal och problem med personalförsörjningen. Inom omsorgen krävs extraordinära åtgärder för att skydda de äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i riskgrupper, mot smitta. Inom utbildningsområdet ställs särskilda krav för att bedriva distansutbildning för gymnasiestuderande och klara personalförsörjningen i förskolor och skolor. Kultur- och idrottsliv drabbas hårt av inställda arrangemang och föreställningar. Uteblivna intäkter för idrottsföreningarna blir ett direkt hot mot deras verksamhet, vilket i sin tur riskerar att drabba många unga. Sommarens aktiviteter och evenemang, där många samlas, är hotade, med svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Besöksnäringen generellt riskerar att påverkas mycket negativt i sommar. Vi ser nu en mycket kraftigt inbromsning i handel, servicenäringar och övrigt näringsliv, med en ökad mängd varsel som följd. Arbetslösheten kommer att öka. Människors behov av försörjningsstöd kommer att öka. På lite längre sikt och om den här kraftiga inbromsningen i ekonomin består, riskerar vi minskade skatteintäkter. Därmed får vi också svårare att klara välfärdsuppdraget. Just nu är det än viktigare med ett tätt och nära samarbete med civilsamhället, med alla de ideella krafter som finns. Informationen till och dialogen med kommuninvånarna behöver fördjupas. (mer…)

Minnesord: Klas Olsson

En av stadens stora profiler har lämnat oss. Vi är många som minns Klas Olsson och hans gärning, även om det nu är några år sedan han lämnade yrkesliv och den aktiva politiken. Klas föddes i Luleå 1928, men familjen flyttade till Skåne när Klas var i skolåldern. Han levde och verkade en stor del av sitt liv i Kristianstad. (mer…)

Minnesord: Knut Welander

En omtyckt och uppskattad vän har lämnat oss.
Knut Welander har varit en välkänd socialdemokratisk profil under många år i Kristianstads kommun. Det fanns aldrig någon tvekan om att han stod på deras sida, de som behövde det starka samhället bäst. Det sociala engagemanget gick inte att ta miste på. (mer…)

I kris är den skattefinansierade välfärden viktigare än någonsin!

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom. (mer…)

Koncensus är en UNIK verksamhet som behövs!

Nu de närmsta dagarna diskuteras Koncensus verksamhet inom Omsorgen då ett nytt avtal ska tecknas som ger förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999. Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad. (mer…)

Nyliberalismen är död!

Den nyliberala praktiken är död – stendöd!

Den har misslyckats i grunden med att stärka välfärd och välstånd för oss medborgare. Tvärtom, den har urholkat välfärden och försämrat välståndet i Sverige. Den är kort sagt en bluff som berikat de redan rika och urgröpt tryggheten för de som behöver den bäst. (mer…)