Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

– Låt inte det förflutna upprepas!

Den 27/1 1945 befriades Auschwitz, symbolen för själva ondskan. Lagstiftningen i de ockuperade länderna möjliggjorde denna systematiska utrotning. Ett av dessa beslut, var inrättandet av det s.k T4-programmet, vilket var aktivt 1939-1941. Programmets syfte var att ”icke-dugliga” individer skulle mördas. Olika eutanasianstalter inrättades i Tyskland och cirka 70000 individer mördades. Många av de ansvariga för illdåden flyttades efter projektet till olika dödsläger i Generalguvernementet, bland annat Christian Wirth, senare ansvarig kommendant i bland annat Sobibor och Treblinka. (mer…)

Ökade resurser till välfärden behövs redan nu!

”Vi måste inte kladda upp pengarna direkt”, säger Peter Johansson (M) och kommunalråd om de extra statsbidrag som det nu finns förslag om till kommuner och regioner.

Den S-ledda regeringen har sedan 2014 målmedvetet och framgångsrikt stärkt statens finanser. Det har inneburit att staten kunnat tillföra ytterligare 35 miljarder kronor till välfärdens områden under den förra mandatperioden och antalet anställda i välfärden har ökat med 100 000. Samtidigt har den S-ledda regeringen påbörjat en nödvändig upprustning av polis, rättsväsende och försvar. Det försvar som av den tidigare Alliansregeringen rustades ner och kallades ”särintresse” av den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M). Fler poliser än på mycket länge utbildas nu, vilket kommer att ge resultat. En  mycket omfattande och nödvändig upprustning av järnvägsnätet har till exempel också påbörjats. Att påstå, som vissa gör, att regeringen är passiv är helt enkelt inte sant. (mer…)

Trycket på sjukhuspersonalen har redan hårdnat!

Centralsjukhuset i Kristianstad håller en mycket hög medicinsk nivå. Sjukhuset har skickliga medarbetare som ger patienterna en förträfflig sjukvård. CSK har bäst tillgänglighet av sjukhusen i Skåne. Kristianstadsborna kan vara stolta över sitt sjukhus. Men detta prioriteras inte av det borgerliga styret. Istället har vårt sjukhus stora nerdragningar att vänta med budget 2020. (mer…)

Furuboda – en viktig verksamhet i kommunen

Det har sagts och skrivits en del om Furuboda den sista tiden. Så här ligger det till när det gäller kommunens behandling av Furubodas önskemål:

I oktober behandlade Kultur- och fritidsnämnden en skrivelse från Furuboda. Den innehöll två önskemål. Dels ett önskemål om ett långsiktigt samarbete med kommunen och dels ett önskemål om ett tillfälligt investeringsstöd till simhallen. Den socialdemokratiska gruppen i nämnden föreslog att ärendet skulle skickas till Kommunstyrelsen eftersom Furubodas önskemål sträcker sig längre än Kultur- och fritidsnämndens ansvar. Det förslaget avslogs av Alliansstyret med stöd av SD. (mer…)

Anmäl dig till bokcirkeln ”Handbok för demokrater”!

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av författaren Hédi Fried, nyligen Augustnominerad för Frågor jag fått om Förintelsen, startar under våren 2018 ett arbete till skydd för demokratin, i ett samarbete mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folkhögskolornas samarbetsorganisation RIO. En viktig del i detta arbete är denna bok: Handbok för demokrater. 20 skribenter, alla kunniga i ämnet och engagerade i demokratifrågor, skriver varsin text som på ett konkret sätt ger råd om hur man kan arbeta mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser. Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras på nytt, varje dag. (mer…)

Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut:

Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – globalt och lokalt – som vår kommun tillsammans med andra aktörer kan förhålla sig till och arbeta för. Begreppet “Hållbar utveckling” definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten 1987). (mer…)