Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Stäng inte Åhus museum!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera! Museet har försatts i en svår situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Här följer ett uttalande av oppositionsråd Anders Tell och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Therese L Sturesson.

(mer…)

Se nya va-anslutningar som bärande snarare än tärande!

Vi konstaterar att nämnden kan och behöver ta gemensamt ansvar och påverka verksamheten. Ha modet att ge riktlinjer och krav till förvaltningen gällande service och tjänster. Som tex de åtgärder ni nämner och Socialdemokraterna krävt. Självklart ska ni ha beröm för att ni lyssnade på oss den gången, men fortsatt är ingen Ny VA-plan presenterad för nämnden att samarbeta kring. (mer…)

VA-nätet måste fungera för hela kommunen!

Att skapa fungerande infrastruktur är en utmaning för Kristianstad och längst ner skall Vatten och Avlopp ligga och fungera i 70 år framåt, helst mer. Renoveringen har halkat efter så förra året togs en rapport fram och Tekniska nämnden jobbade sig igenom alla de hemliga dokument som man ignorerat under lång tid tillbaka. Detta gjordes tack vare den socialdemokratiska gruppens motstånd till att bara låta saken bero. Följden blev att vi kom överens om taxan 2020 och vilka mål vi skulle ge förvaltningen att jobba mot, för att hinna byta ut ledningar i tid och inte få fler vattenskandaler. (mer…)

Tollarp – Viktigt för framtidens Kristianstad!

Motion lagd i Kristianstads kommunfullmäktige 2020-09-15

Tollarp är, med närmare 4000 invånare, kommunens tredje största ort efter Kristianstad och Åhus. En populär ort att bosätta sig i, inte minst för barnfamiljer. Det finns en väl utbyggd barnomsorg, 0-9 skola, vårdcentral, apotek, affär, bibliotek och ett mycket rikt föreningsliv. Nära naturen med ett vackert Stackedala på gångavstånd där både scouter och orienterare har sina hemvister och med många olika motionsspår. (mer…)

Destination Kristianstad!

”Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.”

Ja, så här skriver vi socialdemokrater i vårt förslag till planeringsförutsättningar för nästa års kommunala budget. Det förslaget fick vi inget gehör för när Kommunstyrelsen behandlade frågan den 17 juni. Därför blev jag glad när jag läste en artikel i Kristianstadsbladet häromdagen (3/7, Utökat samarbete diskuteras) om att ett utökat samarbete mellan Handelsstaden och Orangea staden nu ska diskuteras. Det ligger helt i linje med vad som bör göras. (mer…)

Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun!

Kristianstad bjuder in till cykeldagar tillsammans med Bromölla och Sölvesborg. I fyra dagar blir det fokus på cykling med olika aktiviteter. Detta är något vi socialdemokrater vill se en större utökning av att vi som kommun skapar bättre förutsättningar så att vi, återigen, kan bli en attraktiv cykel kommun. (mer…)