Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Coronapandemin visar behovet av mer resurser till sjukvården både nu och efter krisen!

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade vården nu inställd vilket innebär att köerna till vården för andra sjukdomar växer. Vård- och omsorgen i kommunerna arbetar hårt för att minska riskerna för smittspridning. (mer…)

Vi vill se klart även efter pandemin!

Luften i Indiens huvudstad New Dehli är klar, i Paris tågar djur på avenyerna och i Venedig är kanalerna rena. Utsläppen från fossila bränslen, från flygplan och bilar samt smutsig industri har på grund av coronakrisen lett till förbättringar i vår miljö. Dödligheten av luftföroreningar har minskat. (mer…)

S-kvinnor: Ett starkare samhälle är möjligt!

Som en konsekvens av pandemin ställer arbetarrörelsen om 1 maj i år.  Även vår viktigaste dag för kraftsamling, åsiktsyttring och politisk påverkan digitaliseras och vår kamp med den. Detta debattinlägg är ett plakat, ett slagord, ett tal från talarstolen i Tivoliparken av oss S-kvinnor Kristianstad-Åhus. För oss handlar kampen till stor del om arbetslivet och dess villkor. Att ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att orka hela livet, både under arbetstid och efter. Det handlar om att få rätt förutsättningar att vara likställda samhällsmedborgare vid god hälsa. Det är en fråga om demokrati och vilket samhälle vi vill bygga vidare på. Vi kan bara uppnå jämlikhet med jämställdhet och först med kvinnors lika villkor i livets alla olika forum kommer vi i realiteten nå ett starkare samhälle. (mer…)

SSU i Kristianstad: Välfärd och jobb är våra slagord på Första Maj!

Socialdemokratin absolut viktigaste mål är full sysselsättning. Ingen ung utan jobb efter krisen är SSU klasskamp Kristianstad viktigaste budskap på årets första maj. Något vi har lärt oss av covid-19-krisen är att sammanhållning och solidaritet är viktiga ledord som vi Socialdemokrater alltid stått upp för, men de är viktigare än någonsin nu. Efter coronakrisen är det viktigt att vi socialdemokrater fortsätter en klassisk socialdemokratisk politik, skriver Tony Nilsson, ordförande i SSU Klasskamp, Kristianstad. (mer…)

Vård och omsorg – med trygghet både för äldre och personal

De äldre och andra i riskgrupper är de som är mest sårbara för coronaviruset, Covid-19. De måste på alla sätt skyddas mot smitta! Vård- och omsorgspersonalen i omsorgsförvaltningen är de som i sitt arbete är mest utsatta för risk för smitta och sjukdom. De är också nyckelpersoner för att kunna ge en trygg vård och omsorg. Ska de kunna göra ett gott arbete, med en trygg arbetsmiljö, måste också riskerna för dem minimeras att bli smittade. Därmed skyddar vi också de äldre bättre. (mer…)

Visst kan vi klara en bred politisk samverkan!

”S och vi har olika syn på detta, de vill spendera så mycket som möjligt och beter sig som att det är löningsfredag”

Ja, det är Pierre Månssons svar till oss socialdemokrater (Kristianstadsbladet, 2020-04-15) när vi föreslår en bred politisk samling kring kanske något av det svåraste vi ställts inför. Konsekvenserna av den epidemi vi lever med kan vi inte på något sätt överblicka. Det är tufft och ställer oss alla på svåra prov. Som förtroendevalda har vi politiker ett särskilt ansvar. (mer…)