Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Anmäl dig till bokcirkeln ”Handbok för demokrater”!

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av författaren Hédi Fried, nyligen Augustnominerad för Frågor jag fått om Förintelsen, startar under våren 2018 ett arbete till skydd för demokratin, i ett samarbete mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folkhögskolornas samarbetsorganisation RIO. En viktig del i detta arbete är denna bok: Handbok för demokrater. 20 skribenter, alla kunniga i ämnet och engagerade i demokratifrågor, skriver varsin text som på ett konkret sätt ger råd om hur man kan arbeta mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser. Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras på nytt, varje dag. (mer…)

Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut:

Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – globalt och lokalt – som vår kommun tillsammans med andra aktörer kan förhålla sig till och arbeta för. Begreppet “Hållbar utveckling” definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten 1987). (mer…)

Uttalande från medlemsmötet 9/12-19: Avskyvärd attack mot RFSL

Under helgen har RFSL utsatts för en avskyvärd attack. En docka med en kniv i och ett hatbudskap mot homosexuella fann några medlemmar på klubbhuset när de skulle förbereda för kvällens pubafton.

Vi och många andra har med glädje och tillförsikt sett hur människor oberoende av sexuell läggning nu kan och vågar visa sin kärlek öppet. Det finns något grundläggande, något djupt mänskligt, i att bejaka kärlek. Den här öppenheten har inte kommit till över en natt. Många är de som levt med sin kärlek i det fördolda, utan att våga visa den öppet. Allt för många är de som skambelagts, som gått under. Den tiden måste vara förbi! (mer…)

Motion: Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna!

Motion inlämnad till Kristianstads kommunfullmäktige 10/12-19: Kristianstad är en kommun med stora möjligheter att utveckla arbetet med Mänskliga rättigheter.  Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av demokratin.

Runt om i landet pågår arbete som lyfter MR-högre upp på dagordningen. Socialdemokraternas ambition är att Kristianstad ska fördjupa arbetet och en bra början är att söka om värdskap för MR-dagarna.Vi har den anläggningskapacitet som krävs att arrangemanget ska bli den mötesplats som eftersträvas i till exempel Arenan. (mer…)

Kommer det byggas äldreboende på Sommarlust?

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att långsiktigt trygga boende för våra äldre invånare. Det krävs visioner kring hur vi ska kunna försörja våra äldre invånare med bostad när dagen kommer då omsorgens insatser behövs.

Att flytta från sitt hem är för många en väldigt stor känslomässig resa. Att skiljas från närstående och kära minnen som sitter i väggarna är många gånger tungt. Då ska det nya boendet kunna kännas bra, att kunna få plats och inreda med de minnen en önskar ta med till ens sista boende är betydelsefullt. Samtidigt ska det finnas plats för de hjälpmedel som krävs när omsorgsbehovet förändras. (mer…)

När rösträtten hängde på tvättstrecket!

Inför firandet av 100-årsminnet av beslutet om den allmänna rösträtten år 1919 där också kvinnorna fick rösträtt, startade några kvinnor i nuvarande Kristianstad – Åhus kvinnoklubb en studiecirkel för att kartlägga och berätta om den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Kristianstads kommun, som har funnits oavbrutet i över 100 år.  Kristianstads kvinnoklubb bildades den 26 februari 1907 och Åhus kvinnoklubb den 8 mars 1907. (mer…)