Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Välfärdens villkor: Kommentar till lördagens (14/3) ledare i Kristianstadsbladet

I lördagens Kristianstadsbladet (14/3) föräras vi en helsida på ledarsidan av tidningens politiske redaktör, Carolin Dahlman. Sakfrågan, om vinster i välfärdsbolag och driftsformer, diskuterar vi gärna. Däremot undanber vi oss felaktiga påståenden om vad vi sagt eller insinuationer om vad vi antas tycka. Dahlman begär nyanser av oss men påstår att vår ”avsky” hotar kvaliteten i välfärden. Det är en beklämmande debattstil. Vi drivs naturligtvis inte av något annat än att vår välfärd ska hålla en hög kvalitet. Där finns det dessutom utrymme för alternativa driftformer, där inte vinstmaximeringen kommer i första hand. Vi har flera sådana bra verksamheter i vår kommun. (mer…)

“Där man bränner böcker, bränner man till slut människor”

Redan 1821 myntade den tyske författaren Heinrich Heine följande uttryck ”där man bränner böcker, bränner man till slut människor.

Jag vill i detta sammanhang rekommendera boken ”Fahrenheit 451”, skriven av Rad Bradbury 1953. Han beskriver exempelvis, utifrån ett dystopiskt perspektiv, ett samhälle där all tryckt litteratur är förbjuden. Den finns att låna via våra allmänna bibliotek. (mer…)

Med gemensamma krafter, och röda rosor, finns det mycket att se fram emot!

För en röd ros kan opinionsläget te sig bekymmersamt, det kan inte förnekas. I botten finns ett valresultat från 2018 som inte var bra. Frågan då blev naturligtvis; hur ska vi socialdemokrater ändå få så stort inflytande som möjligt för vår politik? Ja, svaret vet vi alla. Januariöverenskommelsen värktes fram efter fyra månaders ovisshet efter valet och ett synnerligen svårt parlamentariskt läge. Centern och Liberalerna ville inte riskera att bli beroende av det parti som kallar sig ”sverigedemokrater”. Det hedrar dem! (mer…)

Initiativärende: Är smärtgränsen nådd för äldreomsorgen?

Det finns stora utmaningar inom omsorgen. Allt fler blir äldre och behovet av vård ökar. Inom funktionsstöd behöver barnverksamheten utvecklas för att klara uppdraget med bra lokaler och kompetent personal. Högre krav på spetskompetens är ett måste med förändrade målgrupper och fler personer med svåra sjukdomar. Nya målgrupper ställer andra krav på daglig verksamhet och dess innehåll. Omsorgen ska rusta för att fler åldras med en funktionsnedsättning och behovet av omvårdnadsinsatser ökar. (mer…)

Agenda 2030 – nu måste vi komma vidare!

I Kristianstads kommun har vi i bred politisk enighet beslutat om att arbeta aktivt med Agenda 2030. Det är ett åtagande från världens länder att se till så att vi har en frisk och hälsosam jord att leva på utan fattigdom och med mänskliga rättigheter för alla. Det handlar kort sammanfattat om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. För att det ska bli en förändring globalt måste vi också arbeta lokalt. I Kristianstads kommun tar vi det här på allvar. Kommunen kan naturligtvis inte klara det på egen hand. Här behövs många goda krafter där inte minst föreningslivet spelar en viktig roll. (mer…)

Fördela resurserna efter behov – ett sätt att möta framtiden!

Socialdemokraterna la ett förslag i omsorgsnämnden i våras om att utreda möjligheten att se över hur resurserna på våra äldreboende kan fördelas efter behov av vård. Lite förenklat, vård efter behov och inte efter plånbok ska gälla. Det var med utgångspunkt i personalneddragningarna som gjordes på demenscentrum på Charlottenborg. Där allt svårare demenssjuka skulle vårdas med samma eller då lägre bemanning. (mer…)