Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Välfärd måste gå före nedskärningar!

Så har då den styrande Alliansen lagt sin första budget. Utsikterna ser med deras ögon inte särskilt ljusa ut för våra välfärdsområden. Det blir inga förbättringar, enbart det Alliansen kallar ”effektiviseringar”. Det vi nu ser inledningen till är en successiv och dramatisk urholkning av kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och inom den sociala sektorn. Alliansens mål är tydligt, efter 2020 ska ytterligare 148 miljoner bort 2021 och 268 miljoner bort 2022. Det här är ett direkt hot mot såväl välfärdens verksamheter som mot arbetsmiljön för kommunens anställda. Det här är att backa in i framtiden, inte att se möjligheter och utveckla välfärden. (mer…)

Nytt badhus vid Krinova på Näsby

Nu är det definitiva beslutet om ett nytt badhus fattat. Kommunfullmäktige beslutade igår, den 17 september, med stor majoritet att ge startbesked för badhuset.

Tivolibadet är i allt för dåligt skick för att det ska vara försvarbart att investera i det.

Det har varit en lång resa som inte är slut ännu. Det blir den först under det andra kvartalet 2022, när det står klart och öppnas för alla de besökare som önskar och behöver ett nytt badhus. Nu ska i alla fall bygget påbörjas.

Debatten har varit livlig och omfattande, så ska det vara när stora beslut fattas. En kritisk blick är alltid bra, den tjänar besluten på. (mer…)

Värdig vård utan tankar på vinstuttag!

Har styret någon gemensam politisk ambition om att säkra vård och omsorg för våra äldre och funktionshindrade?

Vi ser stora behov för våra äldre att få trygga boende framöver, att få en god vård utifrån sjukdomsbehov som ökar. Vi ser också att vi kommer behöva boende för barn med särskilda behov och platser för personer där ensamheten skapar sjukdom. Stora utmaningar, så långt är nog borgerliga styret och Socialdemokraterna överens. (mer…)

Bostaden – en mänsklig rättighet

FN- initiativet ”The Shift” får allt mer uppmärksamhet. Det handlar om människors rätt till en bostad, det handlar om att bostaden är en mänsklig rättighet och inte förminskas till att bara vara en handelsvara. I Sverige har vi tagit det här på stort allvar. Allmännyttan har varit ledande i att bygga bort misär och kunnat erbjuda hyreslägenheter till rimliga priser. Det vi ser nu är hur andra aktörer breder ut sig, där den mänskliga rättigheten ”bostad” inte sätts i första rummet. Därför måste alla krafter ägnas åt att motverka att bostäder förvandlas till vinstmaskiner. Här i Kristianstad kan det bland annat handla om att värna vår allmännytta, ABK. (mer…)

Kristianstads vattenrike 30 år

“Det är en storhet i detta Vattenrike… …som låter frihet spela i själen” skrev zoologen och författaren Carl Fries 1958. När Carl von Linné genomförde sin skånska resa 169 år tidigare besökte han Kristianstad först i maj och när han återkom den 28 juli mötte han en blomsterprakt då han “nu kom till Isternäset, där jag stannade i förundran, då jag såg, att nästan allt det låga gräset, som växte där som vattnet stått över vintern inom förenämnde blåstarr, var helt och hållit av denna rara örten, som gjorde dyen helt grön och växte hundrafalt ömningare än i Frankriket”. (mer…)

Välfärden ska finnas där när vi behöver den

När välfärden omfattar alla ökar vår frihet. Då kan vi förverkliga våra drömmar. Det kan vara att byta arbete, starta företag, bilda familj, flytta eller börja studera. En generell välfärd som ska omfatta alla kostar pengar. För oss socialdemokrater betyder det att vi kommande år måste prioritera välfärden före skattesänkningar.

Vi socialdemokrater satsar på arbete och utbildning. För när vi arbetar och betalar skatt bidrar vi till vår gemensamma välfärd. För oss socialdemokrater är det också viktigt med trygga arbeten – som leder till semester och schyssta villkor. När allt för många är utan arbete satsar vi på åtgärder som ökar människors möjligheter att få ett arbete. De extratjänster i välfärden vi haft har gjort nytta och fler kan gå vidare till utbildning eller arbete. (mer…)