Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Dag 1 på partikongressen

#partikongressen2019örebro

Dagen började med att två förväntningsfulla Kristianstadsombud steg på snabbtåget norrut, den ene efter en lyckad språngmarsch eller var det möjligen ett inplanerat träningspass? Resan gick bra, ända till Nässjö i allafall. Sedan stannade tåget och fick enligt den information som gavs ”startas om” pga att vagnslutningssystemet strulade? När vi väl var på G igen var tåget en halvtimme sent men men men…då hela 91 personer som skulle byta till Bergslagståget i Mjölby väntade de inte bara in oss utan körde också in tiden så att vi landade helt enligt plan i Örebro. (mer…)

Vi kräver åtgärder på demenscentrum

Vi Socialdemokrater värnar om våra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom många sätt exempelvis vill vi tillhandahålla en god skola, en god vård och ge möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstad kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter. Vi Socialdemokrater önskar att vi tillsammans gör detta på ett systematiskt och strukturerat vis. Vi vill påbörja ett arbete i kommunen som slutligen mynnar ut i att Kristianstad blir en MR-stad. (mer…)

Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad

Motion inlämnad till fullmäktige Kristianstad 2019-01-15

Kristianstad har ett stort och aktivt föreningsliv som varje dag skapar plats för möten mellan människor. Möten som skapar en stabil grund för det vi så fint kallar samhälle. I föreningslivet hittar man eldsjälar, entreprenörer, påverkan, vilja och engagemang.

Föreningslivets påverkan och roll i samhället är omättbart stor. För många föreningar är lokaler, kansli och personal en av de svåraste och kostsammaste återkommande frågorna att klara ut att hantera. (mer…)

2018 är snart slut och likaså denna mandatperiod för omsorgsnämnden.

Det gamla styret lämnar plats för det nya. Det är dags att göra en tillbakablick.

I januari 2016 öppnade vi ett nytt boende för demenssjuka på Tätörtsvägen i Åhus. Ett bo-ende som drivs som självstyrande av medarbetarna. Det första i sitt slag i vår kommun.
Ännu ett boende för demenssjuka öppnar i mars 2019 på Sommarlustvägen.

Nämnden är stolt över att den nationella kvalitetsmätningen 2018 som visar att kommunen har två äldreboende som rankas bland de tre bästa i Sverige.

Även nya lägenheter inom LSS har tillkommit som håller hög kvalitet.
För att möta behovet av boende framöver krävs planering, därför har nämnden beslutat om en bostadsförsörjningsplan.
Steget mellan vård på sjukhus och hemgång är stort, för att underlätta finns hemgångs-stödsteamet. Teamet arbetar med omvårdnad, omsorg och rehabilitering i hemmet under några veckor. Därefter tar hemtjänsten över. Detta ger trygghet för den enskilde.
Från den 1 februari blir det också möjlighet för personer över 75 år att ansöka om serviceinsat-ser och trygghetslarm utan genomförd utredning. En förenkling för den äldre. (mer…)

Lusten att lära måste vara skolans ledstjärna

Årsskiftet innebär mandatperiodens slut och vi har under de här fyra åren båda två haft förmånen att leda barn- och utbildningsnämnden (BUN). Skolan nämns alltför ofta i negativa ordalag i samhällsdebatten. Vi vill inte på något sätt förringa de utmaningar skolan står inför, men vi har mötts av så oerhört mycket engagemang och många positiva intryck under de här åren. Intryck som också kan överföras till fakta. Vi vill här peka på några områden där det gjorts stora framsteg.

Under den gångna mandatperioden har BUN fattat beslut om inrätta ”fokusskolor” i skolor där eleverna av olika skäl haft svårt att nå målen. Utifrån den enskilda skolans förutsättningar har de därefter rustats med alltifrån förstärkt elevhälsa till socialrådgivare. Genom att använda kompetenserna bättre kan skolan fokusera på huvuduppdraget. Det har gett en bättre arbetsmiljö där lärarna trivs och stannar kvar, något som därmed också främjar ett bättre studieklimat. (mer…)

Politik gör (S)killnad

Att fira jul med klappar och gran, är inte alla förunnat. Många i Sverige saknar någon att fira denna högtiden med ljus och värme.
Vi socialdemokrater har alltid stått för alla människors lika värde, men vi ser tyvärr nu med högervindarnas framfart stora försämringar inom våra trygghetssystem men framför allt även ett gryende förakt för människor som är sjuka eller i behov av stöd men även låginkomsttagare.

Vi socialdemokrater vill se ett annat samhälle , ett samhälle där vi bjuds in till den värme och gemenskap. Där alla barn kan se fram emot en jul där föräldrarna inte ska behöver oroa sig för om man har råd att köpa några klapparna till nära och kära och den granen som lyser så grön och grann. (mer…)