Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Replik till Gilbert Tribo

Alliansstyret bör ta de återkommande larmen om överbeläggningar och en tuff arbetsmiljö på allvar. Att lyssna på patienter och personal borde vara en självklarhet för en sjukvårdspolitiker. Men när Gilbert Tribo (L) svarar på deras och vår kritik mot nedskärningarna på CSK är det som att han lever i en egen värld.

Hur kan han annars på allvar påstå att antalet anställda i vården inte påverkar tillgängligheten för patienterna eller personalens arbetsmiljö? Vår uppfattning blir då att man inte vill se verkligheten. Det är snarare tack vare alla våra vårdanställda som den goda kvaliteten på CSK kan upprätthållas. Vi politiker måste lyssna på dem och vara beredda att göra vårt yttersta för att de ska få bättre förutsättningar än vad de har idag. Det är inte konstigt att man misslyckas med att prioritera CSK när de styrs av sådana föreställningar. (mer…)

Arbetsmiljön är viktig för personalen

Arbetsmiljön på en arbetsplats är det viktigaste för att personal ska trivas och stanna kvar. Med det stora kompetensförsörjnings behov som finns idag måste arbetsgivarna bevisa att deras personal är viktig. Se till att arbetsmiljön står i centrum. Fyra av tio företag får tacka nej till ordrar på grund av brist på kompetens på företaget.
Ett sätt är att äldre medarbetare ska kunna välja att jobba lite mindre och för att orka arbeta lite längre och därför behöver fler företag införa modellen 80/90/100. (mer…)

Vi vågar ta beslut för att behålla välfärden!

Pierre Månsson menar att det för oss Socialdemokrater är ett självändamål att höja skatten, inget kan vara mer fel.

När det pratas om ansvarslöst att höja skatten anser jag det precis tvärt om, att värna välfärden är för mig ansvarsfullt.

Det finns två sätt att få en ekonomi i balans, öka intäkterna och/eller minska utgifterna. Öka intäkterna i en kommun innebär att höja avgifter eller höja skatten. Vi kan säkert höja vissa avgifter, effektivisera på en del ställen, men det vi pratar om idag med de siffror vi ser de närmaste åren, så kommer det ändå inte att räcka. (mer…)

Budgetförslag för 2020

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vi behöver ökade intäkter för en hög kvalitet inom välfärdens områden. Vi behöver hushålla med de resurser kommunen förfogar över på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Socialdemokraternas utgångspunkt är att kommunen alltid ska värdera hur den bidrar till att bygga och främja välstånd för kommuninvånarna. Ett välstånd som når alla kommuninvånare och som främjar jämlikhet och lika möjligheter för oss som lever här. Ett välstånd som främjar en grön och hållbar tillväxt för ett grönt och hållbart Kristianstad. Det är också utgångspunkten i de prioriteringar vi ser som nödvändiga inför det kommande budgetarbetet.

Ni hittar vårt budgetförslag i sin helhet här: Kommunala-budgeten-2020

Välfärd måste gå före nedskärningar!

Så har då den styrande Alliansen lagt sin första budget. Utsikterna ser med deras ögon inte särskilt ljusa ut för våra välfärdsområden. Det blir inga förbättringar, enbart det Alliansen kallar ”effektiviseringar”. Det vi nu ser inledningen till är en successiv och dramatisk urholkning av kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och inom den sociala sektorn. Alliansens mål är tydligt, efter 2020 ska ytterligare 148 miljoner bort 2021 och 268 miljoner bort 2022. Det här är ett direkt hot mot såväl välfärdens verksamheter som mot arbetsmiljön för kommunens anställda. Det här är att backa in i framtiden, inte att se möjligheter och utveckla välfärden. (mer…)

Nytt badhus vid Krinova på Näsby

Nu är det definitiva beslutet om ett nytt badhus fattat. Kommunfullmäktige beslutade igår, den 17 september, med stor majoritet att ge startbesked för badhuset.

Tivolibadet är i allt för dåligt skick för att det ska vara försvarbart att investera i det.

Det har varit en lång resa som inte är slut ännu. Det blir den först under det andra kvartalet 2022, när det står klart och öppnas för alla de besökare som önskar och behöver ett nytt badhus. Nu ska i alla fall bygget påbörjas.

Debatten har varit livlig och omfattande, så ska det vara när stora beslut fattas. En kritisk blick är alltid bra, den tjänar besluten på. (mer…)