10-punktsprogrammet är den politiska plattformen i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inför samarbetet med att styra Kristianstad under mandatperioden 2014-2018.

Vårt kommunalpolitiska handlingsprogram har framtagits av hundratals aktiva socialdemokrater som träffats i Medborgarhus, Folkets Hus eller hemma hos medlemmar runt om i kommunen och diskuterat politik. Vad vill vi med vård, omsorg och skola? Vilka möjligheter ser vi i näringsliv och på arbetsmarknaden? Hur ser vår gröna vision ut? Hur antar vi utmaningen att utveckla både stad och landsbygd?