Våren är på väg!

Ja, så bör nog ropen skalla av många skäl. Nu på Första maj kan det ju vara särskilt lämpligt.

Nu blir dagarna ljusare och längre. Efter hand ska det nog komma lite vårvärme och ljumma vårvindar också. Snart är bokskogen grön och rapsfälten gula. Så mycket vackrare finns nog inte i detta landskap som är vårt. (mer …)

Sista mötet på Sommarlust

Folket Park Sommarlust har varit arbetarrörelsens mötesplats sedan 1943. 2015 köpte kommunen anläggningen efter att dans- och nöjesstället gått med ekonomisk förlust i flera år med flera olika ägare.

Det är med vemod som vi höll vårt sista årsmöte på La Veni den 27/3-17

Här är lite bilder från årsmötet: Facebook

 

Verksamhetplan 2017

Verksamhetplan 2017

I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst.

Vi lever i en föränderlig värld där tidigare gränser allt mer suddas ut, både inom och mellan länder. Nya kulturella influenser berikar vår världsbild. Alla ska känna sig hemma i vår kommun oavsett bakgrund, förutsättningar, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Vi ser en farlig utveckling mot ökad misstro, uppgivenhet och ett ”vi- och dom”. Vi kan vända den utvecklingen genom att återupprätta ett starkt välfärdssamhälle med utbildning, arbete och omsorg till alla. Ett samhälle som genomsyras av de socialdemokratiska idealen om rättvisa, frihet, solidaritet och jämlikhet är viktigt för individen så väl som för kollektivet. FN:s Barnkonvention och Konventionen för funktionshindrade ska genomsyra samtliga beslut i kommunen.
Ladda ner verksamhetsplanen som PDF Socialdemokraterna i Kristianstad verksamhetsplan 2017

Det är rätt tid nu – Jag lämnar stafettpinnen vidare!

Det är rätt tid nu – Jag lämnar stafettpinnen vidare!

Det går bra för Kristianstad!

Befolkningen ökar, fler kommer i arbete och utbildning, företagen växer och nya etableras. Det byggs bostäder och skolor som aldrig förr. Arbetet med hållbarhetsfrågor och jämställdhet präglar all kommunens verksamhet. Det har varit fantastiskt spännande och intressant att ha varit en del av denna utveckling. Men det känns också rätt för mig att lämna över i en positiv tid.
(mer …)

Halvtid med samverkande majoriteten S L och C

Halvtid med samverkande majoriteten S L och C

Den samverkande majoriteten med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet styr Kristianstads kommun sedan valet 2014.Inför samarbetet tecknade vi ett ge-mensamt 10-punktsprogram som vi utvärderar kontinuerligt.

Ladda ner rapporten som PDF HALVTID med den samverkande majoriteten S L C

Käckt med lite hejarop?

Käckt med lite hejarop?

”Heja Jimmie”, möttes jag av när jag slog upp Kristianstadsbladets förstasida i lördags (1/10). Och det är ju käckt. Om omständigheterna kring den debatt som tidningen rapporterade om varit som den är mellan andra partier, så vore det inget konstigt med en sådan förstasida. Men nu handlar det om en debatt med SD och då blir det inte som en debatt mellan andra partier. (mer …)