En enad röst måste föra kommunens intressen framåt!

Svar Christina Borglund (KD), ordf Byggnadsnämnden (19/7)

Vi Socialdemokrater betonar verkligen vikten av att vårda det politiska samtalet. Men att lyssna och att vara eftertänksam är helt oförsvarliga argument för att stå still eller för att rättfärdiga passivitet. När vi som kommunföreträdare ska möta såväl statliga tjänstepersoner som eventskapare, eller företagsledare som söker etableringsorter, då spelar det roll vilken ton som politiken tar. S söker en enad röst som lyfter möjligheterna vår kommun kan erbjuda när det gäller event, vad som utmärker Kristianstad som destinationsplats.

(mer …)

Kommunala budgeten 2023 – Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen

Budget 2023
Planeringsförutsättningar

I vårt Kristianstad prioriteras jobben, skolan och äldreomsorgen!
Endast ett par veckor efter att pandemirestriktionerna togs bort anföll Ryssland och Putin Ukraina. Trots att Covid-19 fortfarande är hot som kan återkomma med förnyad styrka kändes pandemin snabbt avlägsen. Nya utmaningar i form av förändrat säkerhetsläge som i sin tur förändrar förutsättningarna för energiförsörjning, livsmedelsproduktion eller byggsektorn visar tydligt på behovet av ett starkare samhälle. Ett samhälle som är mer resilient och mindre sårbart gällande våra grundläggande behov.

(mer …)

Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund
Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. Följden blir alltså att både arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. I budgetberedningarna inför 2019 och 2020 uppgav förvaltningen ett behov av ökade tilldelade ekonomiska resurser. Några sådana tillskott prioriterades inte av Alliansstyret och i nuläget uppges ett rekryteringsproblem av medarbetare med önskad kompetens och erfarenhet.

(mer …)

Idag publicerar Kristianstadsbladet en artikel om Martin Hallingström Skoglund

Artikeln handlar uteslutande om Martins bakgrund och de domar han har efter en mycket turbulent period i hans liv. Socialdemokratin fördömer såklart alla typer våld i alla sammanhang och tar kraftigt avstånd ifrån det. Det gäller även de våldshandlingar som Martin utfört och som han dömts för.

(mer …)