Vänd trenden med underskotten i vård och omsorgsboende och stärk kvaliteten

I bokslutet för 2022 redovisas ett underskott på nästan 17 miljoner i verksamhetens vård och omsorgsboenden. Trots tilldelning av stora statsbidrag, och kompensation för de redan kända underskotten på omsorgens vårdboenden inom ram, ser vi nu oroväckande siffror för vård och omsorgsboendes kostnader. Underskotten har varit kända länge men trots […]

Hög tid att gå vidare med Barbackaområdet!

Det har nu gått sex månader sedan Tivolibadet stängdes och Kristianstads Badrike invigdes. I februari 2021 antog Byggnadsnämnden en förstudie kring Barbackaområdet. Denna förstudie är omfattande och detaljrik och ger ett bra underlag för exploatering av detta centrala område i staden. När nu beslutet om Högskolan Kristianstads lokalisering norr om […]

Socialdemokraterna i Kristianstad motsätter sig avgiftshöjningar som spär på inflationen!

Att motverka inflation är ett politiskt ansvar och varje del av kommunkoncernen kan inte bära samhället självmant och isolerat. De kommunala bolagen och förvaltningarna måste ges riktlinjer och ägardirektiv. Politiken måste våga sätta begränsningar för hur taxefinansierad verksamhet ökar sina avgifter, inte minst i dessa tider av inflationsbekämpning. Långsiktigt måste […]