Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

S-föreningsmöte i Arkelstorp

Välkommen till s-föreningsmöte
tema: det goda arbetslivet

ons den 14 september kl.18:30 i Arkelstorps Folkets Hus.

Adam straffades när han smakade på äpplet genom att han framöver skulle tvingas att få slita för brödfödan. Synen på arbete har genom tiderna varierat från förakt till arbetsplikt till “rätten att arbeta”. Skapar tillväxt arbete eller skapar arbete tillväxt? Det som i början av 1800-talet krävdes tjugo personers arbetsinsats kan idag utföras av endast en. Behovet av arbete har tack vare den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än idag. Arbetstidsförkortning? Basinkomst? Fortbildning? Ideellt arbete?

Bodil Jönsson har skrivit om det meningsfulla arbetet. Ett arbete kan var meningsfullt för mig, för företaget och för landet. Antalet som dör av hjärt- och kärlsjukdomar samt tumörer har minskat stort. För några år sedan gick psykisk ohälsa om den fysiska. Vad menar vi med hälsofrämjande arbetsplatser?

Vi har gått från behovsekonomi till överflödesekonomi och konsumtionssamhälle. Förändrade yrkeskategorier och yrkesinnehåll har ökat behovet av kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning. Behovet av eller lusten till det livslånga lärandet?

Kom med egna tankar, artiklar eller andra inspel i diskussionen om  arbetslivets villkor. Varmt välkommen till en spännande framtidsdiskussion!

Styrelsen
gm Ulrika Tollgren 0738-08 37 73
https://www.sap.orthanc.se