Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte. Tjänstemanna S-Föreningen – Politico.

Den nybildade S-föreningen för tjänstemänn – Politico inbjuder till sitt årsmöte.

Plats:Ringelund
Datum: 5/9
Tid:1800

1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
6 Information om interimstyrelsens förarbete
7 Beslut om bildande av föreningen
8 Beslut om föreningens namn
9 Fastställande av föreningsstadgar
10 Fastställande av årsavgiften
11 Val av föreningens ordförande
12 Val av övriga styrelseledamöter (sex st)
13 Val av suppleanter (två st)
14 Val av två revisorer
15 Val av valberedning
16 Upplösande interimstyrelsen
17 Fastställande av verksamhetsplan
18 Övriga frågor
19 Nästa möte: 25/10
20 Mötets avslutande

Fika kommer att finnas till självkostnadspris 20kr. Det blir i form av swish.