Du som är medlem i Svenska kyrkan gå och rösta den 19 september!

Kyrkan är till för både dig som är troende, tvivlande och dig som är mer sökande. En öppen folkkyrka innebär att alla ska känna sig välkomna!!

Men vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande.

Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord.

Centralt handlingsprogram och material om vår kyrkopolitik hittar ni här: https://sisvenskakyrkan.se


Kyrkovalet består av 3 st val

Kyrkomötet.
Vi har en s-lista för hela Lunds stift.
Stiftsfullmäktige.
Vi har en s-lista för valkrets i Lunds stiftsfullmäktige.
Kyrkofullmäktige. Vi har s-listor i 4 st församlingar i Kristianstads kommun. Du kan endast rösta på dessa listor om du tillhör dessa församlingar. Vi har inga s-kandidater i de andra församlingarna.
Kristianstads pastorat (heliga trefaldighet)

Foto: Patrick Tollgren Lazarov
Kenneth Jönsson, Elisabet Björck, Lars-Inge Andersson
Nosaby församling
Vä-Skepparslövs pastorat

Foto: Patrick Tollgren Lazarov
Yvonne Johnsson, Bo Nilsson, Helen Persson
Åhus församling

Foto: Patrick Tollgren Lazarov
Lars Olsson, Eva Linder, Paul Persson

Valsedlarna ska finnas i vallokalerna både på valdagen och under förtidsröstningen. Hör av er om ni märker att valsedlar fattas.

Ni hittar er vallokal på svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Ibland finns information om öppettiderna i ert lokala kyrkoblad som delas ut i brevlådorna.

Ansvarig för Kyrkovalsfrågor i Kristianstad är:
Helen Persson
Email: helen.b.nr2@hotmail.com
Mobil: 0768 – 15 16 97