Varför ska du gå med i socialdemokraterna?

… för att då kan du vara med och göra skillnad. På riktigt. Det är medlemmarna som sätter den politiska dagordningen.

.. för att här är alla välkomna och vi sätter människan främst

.. för att vi vill öka rättvisan och sätt stopp för all diskriminering

.. för att vi vill ge alla rätt till arbete och öka tryggheten i arbetslivet

.. för att vi vill att vägarna ska ligga öppna för utbildning, alla skolor ska vara bra skolor.

.. för att vi vill att alla får bra omsorg när man behöver det

.. för att vi vill utveckla både stad och landsbygd

.. för att vi prioriterar miljöfrågorna och en hållbar utveckling

.. för att vill vill ge alla rätt till bra boende och möjligheter till en inspirerande fritid

.. för att vi vill skapa trygghet i vardagen

Klicka på länken för att ta ställning och bli medlem