Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer […]

S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17 Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus! Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, […]

S-tilläggsförslag till omsorgsnämndens budget 2022!

Tilläggsförslag till budget 2022.     Socialdemokraternas förslag till budget i Omsorgsnämnden.   Inom verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård beskrivs ett tydligt uttalat mål att omställningen till Nära vård innebär att mer specialiserad vård som utförts på sjukhus kommer flytta hem till det egna boendet. Det innebär att den […]

S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15 Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att […]