Arbetsplatsbyte för ett hållbart arbetsliv, kompetensutveckling samt en god och nära vård för omsorgens kunder

En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. För omsorgens medarbetare med patientnära tjänster behöver det finnas ett ständigt nytänkande kring det hållbara arbetslivet. Det är särskilt inom denna sektor man i flera år har varnat för en personalbrist, till och med en flykt.

Vänd trenden med underskotten i vård och omsorgsboende och stärk kvaliteten

I bokslutet för 2022 redovisas ett underskott på nästan 17 miljoner i verksamhetens vård och omsorgsboenden. Trots tilldelning av stora statsbidrag, och kompensation för de redan kända underskotten på omsorgens vårdboenden inom ram, ser vi nu oroväckande siffror för vård och omsorgsboendes kostnader. Underskotten har varit kända länge men trots […]

Hög tid att gå vidare med Barbackaområdet!

Det har nu gått sex månader sedan Tivolibadet stängdes och Kristianstads Badrike invigdes. I februari 2021 antog Byggnadsnämnden en förstudie kring Barbackaområdet. Denna förstudie är omfattande och detaljrik och ger ett bra underlag för exploatering av detta centrala område i staden. När nu beslutet om Högskolan Kristianstads lokalisering norr om […]

Barnverksamheten i Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen får in allt fler barn med funktionsvariationer med komplicerande och komplexa vårdbehov. Dessa barn har rätt till stöd och hjälp enligt LSS och det ställer särskilt stora krav på verksamheten gällande kompetens, bemanning och omkringliggande miljö. Det förekommer situationer i personalens arbetsmiljö gällande hot och våld som skapar diskussioner […]