Kategori: Kongress

Magdalena Andersson har valts till partiledare

Stort tack för förtroendet!

Jag är hedrad, glad och ödmjuk inför uppgiften att leda Socialdemokraterna.

Anledningen till att jag tackar ja till att bli partiledare är för att jag vet att Sverige kan bättre. För att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.

Imorgon ska jag hålla mitt installationstal men jag vill redan nu berätta vilka prioriteringar som kommer att styra politiken de kommande åren. (mer …)

Våra ombud till kongressen informerar om vad som händer.

Kristina Lindbåge, Helen Persson och Jan Lindelöf diskuterar vad de kommer att arbeta med som ombud på partikongressen i Göteborg.

Är ni som s-förening intresserade av att få besök av dem på ett möte (före eller efter kongressen) för att diskutera kongressen och motionerna så är det bara att höra av sig till arbetarekommun så ordnas det.