Kategori: Insändare

Alla skolor ska sätta eleven i främsta rummet!

”Sverige har slarvat med det viktigaste i en välfärdsstat och måste återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution” sa Löfvén i årets första maj-tal. Vi socialdemokrater vill förändra skolpengen och förbjuda religiösa friskolor. Friskolorna överkompenseras i dagens utformning av skolpengen. Rådande friskolesystem är verkligen så orimligt att det är svårt att ens tro att det är sant. (mer…)

Fler träd i behövs – bevara oxelträden på Östra Kasern!

Kommunen vill hugga ner ett stort antal gamla oxelträd när en ny skola ska byggas på Östra Kasern. Men träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad.

Det blir allt tydligare att planeten står inför ett klimatnödläge och att handling krävs på alla nivåer nu. Det är också uppenbart att den biologiska mångfalden allvarligt är hotad. Träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad! (mer…)

Alliansen struntar i att lyssna på professionen!

Det är förfärande att läsa hur Alliansens högsta företrädare i Region Skåne ägnar sig åt en lek med siffror och halvsanningar om nedläggningen av IVA-ambulansen samtidigt som intensivvårdspersonalen varnar för att barn riskerar att dö.

Det är inte seriöst. Det är förfärande. (mer…)

Det ska vara tryggt för barnen!

Alla barn i Sverige ska ges trygghet och möjligheter att utvecklas. Vårt mål som socialdemokrater är att ge varje generation bättre förutsättningar än deras föräldrar hade. Det är ett högt ställt mål, men när det handlar om våra barns framtid går det inte att göra något annat.

Coronapandemin har drabbats oss alla hårt, vi är fortfarande mitt i krisen och vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den. Ingen kommer gå opåverkad ur pandemin, men vi måste som samhälle göra vad vi kan för att både möta krisens verkningar och bygga samhället starkare. Där är det särskilt viktigt att vi satsar på barn och unga. (mer…)

Förläng avtalet med den skånska IVA-ambulansen

Den enda IVA-ambulansen försvinner den 1 maj. Vi socialdemokrater kräver att uppdraget förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp.

Den borgerliga alliansen som styr Region Skåne har valt att inte förlänga uppdraget för Skånes enda IVA-ambulans. Istället ska en ny organisation för transporter av intensivvårdspatienter byggas upp. Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig samverkan har skett och de i vården som använder IVA-ambulansen har inte varit delaktiga i beslutet. Vi socialdemokrater kräver därför att uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp och vi kräver också att den nya organisationen av IVA-transporter förankras med den berörda vårdpersonalen.

(mer…)