Kategori: Insändare

När du är som svagast ska samhället vara som starkast!

I ett välfärdsland ska du inte bli fattig och behöva lämna hus och hem för att du blir sjuk. Du ska få stöd att komma tillbaka och en ekonomisk trygghet den tid det tar. Pandemin har belyst styrkorna med svensk välfärd. En sjukvård, äldreomsorg och skola som alla har tillgång till. En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och som kan justeras för att öka tryggheten när krisen slår till. (mer…)

Behöver vi arbeta med de mänskliga rättigheterna i Kristianstad?

Vi socialdemokrater lämnade i februari 2019 in en motion där vi föreslog att det ska inrättas en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en människorättskommun (MR-kommun). Nu får vi svaret på motionen. Det är i grunden positivt, men det är ändå en stor besvikelse eftersom förslaget är att avslå motionen med hänvisning till att det saknas personella resurser. (mer…)

Vi vill ge en dos med ny arbetslust efter pandemin!

I äldreomsorgen har medarbetarnas insatser räddat liv på våra mest sköra. Vi har också hört den oro medarbetarna i förskolan och skolan flaggat för i sin arbetsmiljö. Vi kan inte spara oss till bättre arbetshälsa.

Vi har alla sett de extraordinära insatser som utförts och utförs varje dag för att minska smittspridningen i kommunens verksamheter. Nu behöver vi planera för tiden efter pandemin, det normala nya och de behov av återhämtning som finns. (mer…)

Martin Hallingström Skoglund: Alliansen tar inget ansvar i frågan om belysningen!

Med anledning av utspelet som kommunalrådet Peter Johansson(M) gör efter Kristianstadsbladets artikel, om nedsläckningen av landsbygden och Tekniska nämnden generellt, vill vi socialdemokrater framföra ett svar även om det är oklart vem som hans replik riktar sig mot.

Socialdemokraterna ser med stort allvar på de frågor som lämnas obehandlade av Peter Johansson och den koalition av M, L, KD och C som utgör styre för Kristianstads kommun. Den socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden överlämnade redan förra året ett initiativ som syftade till att få fart på processerna och ta fram lösningar, för beslut. (mer…)

Vi varnade hela tiden för kaos vid vaccinationen!

Det är en märklig replik som Alliansföreträdarna lämnat på vår kritik om att den förlitar sig på upphandlade privata vaccinatörer, istället för att även använda det nät av vårdcentraler – privata såväl som offentliga – som redan finns på plats i vaccinationsfas 4. Märklig därför att Region Skåne, efter vår kritik nu planerar att i ökad grad använda vårdcentralerna för att bättre nå ut i socioekonomiskt utsatta områden där vaccinationstäckningen är låg. Det är förvånande att Alliansen inte förhåller sig till denna förändring, utan istället raljerar. Det är bra att Region Skåne ändrat sig, men denna vändning är inte tillräcklig.  (mer…)

Riskfyllt att helt förlita sig på privata aktörer!

Alliansstyret i Skåne förlitar sig nästan helt på privata aktörer när nu vaccinationerna för alla i åldern 18-59 år drar igång. Det har lett till stora vita fläckar i tillgängligheten. Från början var det tänkt att de privata aktörerna skulle öppna 160 vaccinationsplatser, men med kort varsel drog sig sedan en av de stora, Capio, ur och samtidigt lämnade Alliansstyret till de kvarvarande aktörerna att i hög utsträckning styra var vaccinationsplatserna skulle ligga. Enda geografiska kravet blev att det skulle finnas en i varje kommun. Av de planerade 160 platserna blev det bara 57 och de flesta är placerade i centralorterna. (mer…)