Kategori: Insändare

Framtidens hemtjänst i vårt Kristianstad innebär kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar

Vår Socialdemokratiska regering har sett till att stärka äldreomsorgen genom att tillföra resurser till fler anställda och stärka kompetensen. I opposition har vi försökt säkra att dessa medel kommit äldre till del, vilket vi också har lyckats med trots Alliansens besparingar på vårdboende och hemtjänst. Regeringens satsningar har varit värdefulla, vi är dock inte nöjda med att Alliansen inte prioriterat gruppen äldre så som de förtjänar.

(mer …)

Näsby och Samverkans s-föreningar: Satsa på dialog – inte rivning av hus på Gamlegården!

Just nu rivs tomma hus på gamla sjukhusområdet – det som ska bli en ny attraktiv stadsdel, Östermalms Park. Det liberala kommunalrådet Pierre Månsson kastar ut en brandfackla genom att föreslå rivning av bebodda hus på Gamlegården. Han är bekymrad över gängkriminalitet och ser då rivning av hus på området som en kreativ åtgärd.

(mer …)

S i tekniska nämnden inför budgetbeslut 211216: Alliansen tar till sämsta sortens valfläsk!

Det är dags att ge liv åt de intentioner som staten slagit fast och använda de medel som tilldelas. Kristianstads kommun måste bära sin del för att skapa grön tillväxt och en välfärd värd namnet. S-gruppen vill med detta inlägg tydliggöra för Alliansen, i Tekniska nämnden, att vi ser era ambitionssänkningar. Vi vill även synliggöra kommuninvånarna för det pågående överlåtandet av ansvar till utomstående.

Myten om privata aktörers kraft och marknadens förmåga att lösa våra gemensamma utmaningar, när högern vill att samhället backar, är seglivad och felaktig. Med statligt stöd genom pandemin siktar vi nu mot en ljusare tid och kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Den S- ledda Regeringen har skapat förutsättningar för att ta landet framåt. Men, om vi liknar S-regeringens ekonomiska tillskott vid rosenbuskar, inget blomster utan näring och engagemang. Tekniska måste klara sitt ansvar i det goda samhällets uppbyggnad. (mer …)

Tollarp växer och skall fortsätta att växa!

Av kommunens 86 000 invånare bor ungefär hälften på större eller mindre orter och på landsbygden, det vill säga cirka hälften av kommunens invånare, utanför staden. Genom en modell med sex basorter utanför staden är syftet att upprätthålla en hög servicenivå i hela kommunen. Flera verktyg kan användas för att nå dessa mål. Det finns fördjupade översiktsplaner för staden Kristianstad och Åhus. (mer …)

Vi ska bygga, inte riva!

Gamlegården är människors hem.

Det kan vara värt att påminna om när människors hem plötsligt blir föremål för en diskussion om att deras hem ska rivas Eftersom Pierre Månsson, som föreslår rivning, är Kommunstyrelsens ordförande, och därmed leder det borgerliga Alliansstyret, måste vi ställa frågan om det här är Alliansens politik.

Några fakta om bostadsbyggandet i kommunen och om Gamlegården: (mer …)

Replik. Gamla flyttas runt som boskap

I Kristianstadsbladet 10/11–21 publicerades en debattartikel om Allögården ” Gamla flyttas runt som boskap”.

Här efterfrågar Anna Guettler och Astrid Carlson en redovisning av summan omsorgsförvaltningen tänker spara genom att vakanshålla lägenheter. En relevant fråga som möts av ett kort svar från Camilla Palm (M) i en replik 12/11–21 om att det inte pågår något sparbeting.

Vi får gå tillbaka lite i tiden för att kunna ge en förklaring på det som nu sker på Allögården, och samtidigt svara på varför de stängda platserna på Tollaregården inte öppnas. (mer …)