Kategori: Insändare

VA-taxan: Alliansen saknar helt styrförmåga!

Den 14 september fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Vatten- och avloppstaxan. Vi Socialdemokrater ville inte ta taxan utan att behandla prioriterade investeringar, som anges vara bärande i varför taxan behöver höjas. Styrkortet som enheten skall jobba mot anger 19 km ledningsförnyelse under 2021. Idag har 2,2 km grävts ner men budget är i balans. Alliansen har tappat styrningen, mindre VA genomförs än målen men kostnaderna kräver ändå högre taxa. Inget år denna mandatperiod har VA använt sin budget, iallafall inte till de poster som varit uppradade. Detta på grund av personalbrist, utredningsarbete, omprojekteringar. Däremot har tex Centrala reningsverket fördyrats och andra omprioriteringar har tillkommit så pengarna förbrukas, planlöst.

(mer…)

Gärningsmännen ska bakom galler!

Sedan skottlossningen i Gamlegården, där tre personer skottskadades, har det varit oroväckande tyst. Polisens utredning fortgår och boende i Gamlegården, såväl som hela Kristianstad, inväntar vad den ska visa. När den här debattartikeln skrivs vet vi inte vem eller vilka som höll i skjutvapnet eller motivet för skottlossningen. Det som vi med säkerhet vet är att tre personer fördes till sjukhuset med allvarliga skador, och att dessa personer förtjänar att se gärningsmännen inlåsta bakom galler. De som bor på Gamlegården ska kunna leva i trygghet i sitt bostadsområde.

(mer…)

Välj väg i Svenska kyrkan!

Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet. Det är ett tillfälle för dig – oavsett hur ditt engagemang i Svenska kyrkan ser ut – att påverka hur kyrkan ska utvecklas och om den ska vara en öppen demokratisk folkkyrka eller en plattform för extrem politik. 

Vi socialdemokrater vill fortsatt vara med och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde. (mer…)

Allas lika värde är ifrågasatt – så lägg en röst för demokratins skull!

För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla människor. Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walkover och låta andra bestämma. Den 19 september väljer vi representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

Att använda sin möjlighet att påverka handlar om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter.

Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walkover och låta andra bestämma. Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas på.

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap.

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla människor. En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Det finns de som vill vrida klockan tillbaka, där människors lika värde och rätt ifrågasätts, och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt sätts i fråga. En kyrka där homosexuellas rättigheter inte respekteras, där kvinnors och mäns lika värde ifrågasätts och där de många medlemmarnas röster inte blir hörda.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
Tycker du som vi lägg en röst på Socialdemokraterna den 19 september!
Birgitta Larsson Lindelöf och Kenneth Jönsson, Socialdemokraterna i Kristianstads Pastorat

Dags för sommarfesternas Kristianstad!

Då och då väcks frågan om att återuppliva Kristianstadsdagarna, så även denna sommar. Det är nu inte så konstigt att det sker. Kristianstadsdagarna var under de år de genomfördes som en stadsfestival under nio dagar, uppskattade av många. Det är nu mer än 30 år sedan, 1990, som festivalen genomfördes första gången. Det var musik, teater, tivoli, festligheter, liv och rörelse i nio dagar. Det var program som vände sig till både barn och vuxna. Från öltälten flödade ölen. Det var kanske inte alltid så barnvänligt. Kristianstadsdagarna i den ursprungliga formen varade till 2011, men hade tyvärr tappat lite av glansen från de första årens festligheter. Vi är säkert många som minns cirkustältet med föreställningen om Sixten och Elvira. Det var storslaget!

(mer…)

Att bo, leva och verka i hela vår fina kommun!

I vår kommun bor ungefär hälften av oss i staden eller stadsnära och den andra hälften på större eller mindre orter och på landsbygden. Ibland framställs det som om det skulle finnas en motsättning mellan stadens och landsbygdens möjligheter till utveckling. Så är det naturligtvis inte. Hur vi hanterar förutsättningarna för att bo, leva och verka i hela kommunen handlar om val. För oss som kommunpolitiker är det viktigt vilka val vi gör när det gäller skolor, äldreomsorg, bibliotek och friluftsbad bara för att nämna några exempel. (mer…)