Kategori: Insändare

Näsby och Samverkans s-föreningar: Satsa på dialog – inte rivning av hus på Gamlegården!

Just nu rivs tomma hus på gamla sjukhusområdet – det som ska bli en ny attraktiv stadsdel, Östermalms Park. Det liberala kommunalrådet Pierre Månsson kastar ut en brandfackla genom att föreslå rivning av bebodda hus på Gamlegården. Han är bekymrad över gängkriminalitet och ser då rivning av hus på området som en kreativ åtgärd.

(mer …)

S i tekniska nämnden inför budgetbeslut 211216: Alliansen tar till sämsta sortens valfläsk!

Det är dags att ge liv åt de intentioner som staten slagit fast och använda de medel som tilldelas. Kristianstads kommun måste bära sin del för att skapa grön tillväxt och en välfärd värd namnet. S-gruppen vill med detta inlägg tydliggöra för Alliansen, i Tekniska nämnden, att vi ser era ambitionssänkningar. Vi vill även synliggöra kommuninvånarna för det pågående överlåtandet av ansvar till utomstående.

Myten om privata aktörers kraft och marknadens förmåga att lösa våra gemensamma utmaningar, när högern vill att samhället backar, är seglivad och felaktig. Med statligt stöd genom pandemin siktar vi nu mot en ljusare tid och kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Den S- ledda Regeringen har skapat förutsättningar för att ta landet framåt. Men, om vi liknar S-regeringens ekonomiska tillskott vid rosenbuskar, inget blomster utan näring och engagemang. Tekniska måste klara sitt ansvar i det goda samhällets uppbyggnad. (mer …)

Tollarp växer och skall fortsätta att växa!

Av kommunens 86 000 invånare bor ungefär hälften på större eller mindre orter och på landsbygden, det vill säga cirka hälften av kommunens invånare, utanför staden. Genom en modell med sex basorter utanför staden är syftet att upprätthålla en hög servicenivå i hela kommunen. Flera verktyg kan användas för att nå dessa mål. Det finns fördjupade översiktsplaner för staden Kristianstad och Åhus. (mer …)

Vi ska bygga, inte riva!

Gamlegården är människors hem.

Det kan vara värt att påminna om när människors hem plötsligt blir föremål för en diskussion om att deras hem ska rivas Eftersom Pierre Månsson, som föreslår rivning, är Kommunstyrelsens ordförande, och därmed leder det borgerliga Alliansstyret, måste vi ställa frågan om det här är Alliansens politik.

Några fakta om bostadsbyggandet i kommunen och om Gamlegården: (mer …)

Replik. Gamla flyttas runt som boskap

I Kristianstadsbladet 10/11–21 publicerades en debattartikel om Allögården ” Gamla flyttas runt som boskap”.

Här efterfrågar Anna Guettler och Astrid Carlson en redovisning av summan omsorgsförvaltningen tänker spara genom att vakanshålla lägenheter. En relevant fråga som möts av ett kort svar från Camilla Palm (M) i en replik 12/11–21 om att det inte pågår något sparbeting.

Vi får gå tillbaka lite i tiden för att kunna ge en förklaring på det som nu sker på Allögården, och samtidigt svara på varför de stängda platserna på Tollaregården inte öppnas. (mer …)

Det är dags för investeringar i trygghet och välfärd!

Kristianstads kommuns Budget 2022

Återhämtningen i ekonomin går snabbare än väntat och skatteintäkterna ökar. Årets resultat i kommunen pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr. Den S- ledda regeringens ekonomiska politik under pandemin har gjort stor nytta. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

För oss socialdemokrater är den gemensamt finansierade välfärden ett av de viktigaste verktygen för ett jämlikt, jämställt och rättvist Sverige. Välfärdens roll är att se till så att vi alla får tillgång till välfärdens tjänster alldeles oberoende av inkomst, ålder, kön och annan bakgrund. Det här sköter sig inte självt. Det måste till en medveten politik och medvetna politiska beslut i den riktningen. Det behövs resurser och de ”effektiviseringar” som ofta åberopas, riskerar att dränera skolan, äldreomsorgen och andra välfärdstjänster, på kvalitet. Följden blir större barngrupper i förskolan och tajtare scheman i hemtjänsten, bara för att nämna två exempel. De som behöver välfärdens tjänster bäst är de som först blir drabbade. När vi nu ser ett förbättrat ekonomiskt läge borde valet vara enkelt – hela samhällets kraft måste läggas på att stärka välfärden och där med också tryggheten. Det här hänger ihop. (mer …)