Kategori: Insändare

Vi ska bygga, inte riva!

Gamlegården är människors hem.

Det kan vara värt att påminna om när människors hem plötsligt blir föremål för en diskussion om att deras hem ska rivas Eftersom Pierre Månsson, som föreslår rivning, är Kommunstyrelsens ordförande, och därmed leder det borgerliga Alliansstyret, måste vi ställa frågan om det här är Alliansens politik.

Några fakta om bostadsbyggandet i kommunen och om Gamlegården: (mer…)

Replik. Gamla flyttas runt som boskap

I Kristianstadsbladet 10/11–21 publicerades en debattartikel om Allögården ” Gamla flyttas runt som boskap”.

Här efterfrågar Anna Guettler och Astrid Carlson en redovisning av summan omsorgsförvaltningen tänker spara genom att vakanshålla lägenheter. En relevant fråga som möts av ett kort svar från Camilla Palm (M) i en replik 12/11–21 om att det inte pågår något sparbeting.

Vi får gå tillbaka lite i tiden för att kunna ge en förklaring på det som nu sker på Allögården, och samtidigt svara på varför de stängda platserna på Tollaregården inte öppnas. (mer…)

Det är dags för investeringar i trygghet och välfärd!

Kristianstads kommuns Budget 2022

Återhämtningen i ekonomin går snabbare än väntat och skatteintäkterna ökar. Årets resultat i kommunen pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr. Den S- ledda regeringens ekonomiska politik under pandemin har gjort stor nytta. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

För oss socialdemokrater är den gemensamt finansierade välfärden ett av de viktigaste verktygen för ett jämlikt, jämställt och rättvist Sverige. Välfärdens roll är att se till så att vi alla får tillgång till välfärdens tjänster alldeles oberoende av inkomst, ålder, kön och annan bakgrund. Det här sköter sig inte självt. Det måste till en medveten politik och medvetna politiska beslut i den riktningen. Det behövs resurser och de ”effektiviseringar” som ofta åberopas, riskerar att dränera skolan, äldreomsorgen och andra välfärdstjänster, på kvalitet. Följden blir större barngrupper i förskolan och tajtare scheman i hemtjänsten, bara för att nämna två exempel. De som behöver välfärdens tjänster bäst är de som först blir drabbade. När vi nu ser ett förbättrat ekonomiskt läge borde valet vara enkelt – hela samhällets kraft måste läggas på att stärka välfärden och där med också tryggheten. Det här hänger ihop. (mer…)

Våra stadsbussar går bra på biogas!

Sedan 1999 har det tankats biogas i Kristianstad. Produktionen har successivt ökat och sedan länge körs stadsbussarna med biogas, liksom ett stort antal kommunala fordon, annan nyttotrafik och privatbilar. Biogas är ett fossilbränslefritt alternativ och således en del i omställningen till en hållbar miljö. I Kristianstad, nu i kommunägda C4 Energi, finns en hög kompetens och en stark drivkraft att ta tillvara och utveckla möjligheterna att använda biogas. (mer…)

Fritzon: Köerna till vården är oacceptabelt långa i Skåne i Skåne!

Sjukvården måste få bukt med den låga tillgängligheten och de långa köerna. Det är inte acceptabelt att människor står i vårdkö i månad efter månad. Läget i Skåne är värre än i övriga landet och därför krävs rejäla åtgärder.

De skånska vårdköerna är längre än någonsin. Efter ett och ett halvt års pandemi är tillgängligheten i riket generellt låg, men vårdköerna har vuxit snabbare i Skåne än i resten av landet. Inom många områden är läget fullständigt oacceptabelt. I cancersjukvården får inte ens var tredje kvinna med bröstcancer vård enligt gällande tidsramar, för de som har urinblåsecancer är tillgängligheten ännu sämre – endast tre procent av dessa patienter får vård i rätt tid. Gamla och sköra får vänta i timmar på de skånska akutmottagningarna. I sommar har vi fått läsa i tidningarna om kris i barn- och ungdomspsykiatrin och den som är i behov av ambulans får vänta allt längre. Över 30 000 skåningar har stått i vårdkö längre än tre månader. (mer…)

Trygghet och välfärd

Grov kriminalitet upprör med rätta de flesta av oss. Den skapar oro och otrygghet i ett av världens bästa länder. Det Sverige som vi alla älskar och värnar om. Vi kan aldrig acceptera att några tar sig friheten att fördärva andra människors trygghet. Det behövs resurser för att bekämpa den grova kriminaliteten på flera olika fronter.

Vår övertygelse som socialdemokrater är att det starka, jämlika och rättvisa välfärdssamhället är det bästa värnet mot kriminalitet och otrygghet. Varje barn och ungdom ska kunna växa upp med framtidstro om ett vuxenliv med arbete och full delaktighet i samhällslivet. En stimulerande skolgång, en innehållsrik fritid och trygga hemförhållanden är viktiga ingredienser på vägen mot vuxenlivet. Detta är faktorer som stärker unga människors möjlighet att göra kloka val i livet. (mer…)