Var vi inte överens om att det behövdes mer än applåder?

Rekordlånga vårdköer och en underfinansiering av vården som saknar motstycke. Det är facit så här långt för Tidöpartiernas styre i Region Skåne. I Region Skåne, som styrs av M, KD och L med stöd av SD har den förda politiken lett till sparkrav inom sjukvården på tre miljarder kronor. Centralsjukhuset […]

Socialdemokraterna i Kristianstad motsätter sig avgiftshöjningar som spär på inflationen!

Att motverka inflation är ett politiskt ansvar och varje del av kommunkoncernen kan inte bära samhället självmant och isolerat. De kommunala bolagen och förvaltningarna måste ges riktlinjer och ägardirektiv. Politiken måste våga sätta begränsningar för hur taxefinansierad verksamhet ökar sina avgifter, inte minst i dessa tider av inflationsbekämpning. Långsiktigt måste […]