Kategori: Aktuellt

Helen Persson: Agenda-2030 och de globala målen för en hållbar utveckling!

Världens agenda – vår agenda. 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger,  rädda vår planets ekosystem och klimat.

Detta ärade fullmäktige var 2015 nu står vi här november 2020.
Vi skulle påbörjat att arbeta med Agenda 203- arbetet i januari 2020.  Det var riggat för föreningar och för de medarbetena som arbetar miljöstrategiskt. Vad hände sedan?
Arbetet stod stilla, de ideella föreningarna började höra av sig både genom att ringa och skriva debattartiklar till media. Känns fantastiskt att vi har dessa ideella föreningar som skapat tryck bland annat kring arbetet med Agenda 2030 för vår kommun! (mer…)

Budget 2021: Sabina Månsson Hultgren vice ordf Arbete och Välfärd

Anförande budgetfullmäktige 2020-11-10

Ja då var vi här redan i november och 2021 står runt hörnet. Aldrig trodde jag ett år kunde gå så fort och samtidigt så sakta som 2020 har gjort. 2020 detta år då pandemin slog klorna i oss alla. Året som mest har bestått utav att vi alla ska förstå hur viruset fungerar och sen har vi avbokat, ombokat och ställt om. Flexibilitet har varit ett nyckelord 2020 och med det sagt vill jag börja med att tacka alla som är anställda inom arbete och välfärdsförvaltningen, jag vill tacka dem för deras fantastiska arbete, deras flexibilitet och deras engagemang för att vi ska klara av detta året så bra som det går. Det har inte alltid varit roligt men vi hoppas att kunna ta igen det i framtiden, därför får vi försöka hålla i och hålla ut tillsammans. Även ett stort tack till alla andra anställda inom kommunens olika verksamheter. (mer…)

Budget 2021: Dan Berger vice ordf personalutskottet

Anförande från kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Det kan väl inte sägas nog tydligt, att vi är i en speciell tid med covid-19, vi är i ett år som inget annat, det finns inte en diskussion utan att frågan kommer upp, med all rätt, det här är allvar. Det är på liv och död i samhället, och för vår personal som till största delen jobbar med service mot andra brukare. Som möter smittor och smittorisker varje dag i jobbet. För det är svårt för många att jobba hemifrån, när man jobbar mot andra medborgare tex inom vård, skola och omsorg. Där pratar vi idag arbetsmiljö och personalfrågor på ett annat sätt, och med ord och begrepp som vi inte visste fanns för ett år sedan. (mer…)

Budget 2021: Martin Hallingström Skoglund vice ordf tekniska nämnden

Anförande i kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Tillväxt och mervärde är viktiga redskap på vägen framåt. Vi måste klara att konkurrera med resten av södra Sverige och då krävs att investeringsviljan såväl som skötselnivån får ta plats i debatten och bland prioriteringarna. vägvalen här och nu påverkar var turism, kreativt tänkande och näringsliv växer, var besökare väljer att spendera sin tid och var bobyggare väljer att samla sin familj och sina liv.

Det Kristianstad behöver är engagemang och visioner för framtiden, inte passivitet och rädsla. Vi Socialdemokrater har viljan och förvaltningen har kapaciteten att hjälpa koncernen att framtidssäkra kommunen. Men för att inte tappa fart och halka efter måste de sänkta ambitionerna stå åt sidan. Vi har en stark kommun med framtiden för sig, även efter pandemin. (mer…)

Hela Kristianstad ska leva!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd.

En kommun med ett stort omland har fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva och för det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice . Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna fungera. (mer…)

Välfärden först!

Idag beslutar Kommunfullmäktige i Kristianstad om nästa års budget. Det är i en situation som ingen av oss kunde förutspå när budgetplaneringen för 2021 inleddes runt förra årsskiftet.
Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går ännu inte att överblicka. (mer…)