Kategori: Aktuellt

Kommunala budgeten 2023 – Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen

Budget 2023
Planeringsförutsättningar

I vårt Kristianstad prioriteras jobben, skolan och äldreomsorgen!
Endast ett par veckor efter att pandemirestriktionerna togs bort anföll Ryssland och Putin Ukraina. Trots att Covid-19 fortfarande är hot som kan återkomma med förnyad styrka kändes pandemin snabbt avlägsen. Nya utmaningar i form av förändrat säkerhetsläge som i sin tur förändrar förutsättningarna för energiförsörjning, livsmedelsproduktion eller byggsektorn visar tydligt på behovet av ett starkare samhälle. Ett samhälle som är mer resilient och mindre sårbart gällande våra grundläggande behov.

(mer …)

Idag publicerar Kristianstadsbladet en artikel om Martin Hallingström Skoglund

Artikeln handlar uteslutande om Martins bakgrund och de domar han har efter en mycket turbulent period i hans liv. Socialdemokratin fördömer såklart alla typer våld i alla sammanhang och tar kraftigt avstånd ifrån det. Det gäller även de våldshandlingar som Martin utfört och som han dömts för.

(mer …)

Kristianstads alliansstyre duckar fortsatt styrningen gällande VA-abonnenternas taxa

Det centerpartistiska ordförandeskapet i Tekniska nämnden förmår inte att samla alliansen till att ta kommandot. Flera gånger har det varit motiverat för politiken att agera och 2023 kunde bli året det vände men passiviteten nu påverkar handlingsutrymmet framåt. VA-abonnenterna har att vänta fortsatt oplanerade taxehöjningar 2023 av alliansen. Framåt kan förhoppningsvis allmänhetens dom bli hård och politiska företrädare inom alliansen och SD tvingas att förekomma den ökning 2024 på 16% (!) som nu förvaltningen anger. Men det kräver insatser redan 2022!

(mer …)

En rejäl CSK-upprustning krävs för både personal och patienter

För att CSK ska kunna fortsätta vara ett kvalitativt akutsjukhus behövs en utbyggnad av akutmottagningen.

VÅRD Under de nästan 50 år som gått sedan akutmottagningen byggdes har bara mindre förbättringar gjorts. Lokalerna är anpassade efter en tid då man hade 80 patienter per dygn – idag har man 140. Rummen är mörka och trånga, och trängseln gör att det inte är möjligt att upprätthålla samtalssekretessen.

(mer …)

CSK behöver fler vårdplatser

Liksom flera andra skånska sjukhus har CSK för få vårdplatser. Som Kristianstadsbladet rapporterat har sjukhuset ofta så många som 40 överbeläggningar på en gång.

Under våren har vårdplatsbristen bidragit till att en tredjedel av sjuksköterskorna och en dryg femtedel av undersköterskorna på akutmottagningen har sagt upp sig. När patienter inte kan komma vidare till vårdavdelningar utan måste ligga kvar på akuten skapar det stress och ökar arbetsbördan för personalen. Det leder till att man helt enkelt inte orkar längre, utan slutar och söker sig någon annanstans. Samtidigt riskerar patientsäkerheten att försämras.

(mer …)