Kategori: Aktuellt

Kyrkoval -21: Socialdemokraterna befäster ställningarna lokalt

Att det skulle ha varit en lägre andel som använde sin röst i kyrkovalet kändes inte av i Kristianstads kommun. På många orter rapporterades om långa köer och trängsel de tider då röstlokalerna höll öppet. Det slutliga valresultatet visade dock att röstdeltagandet sjunkit marginellt sedan det senaste kyrkovalet 2017.

Vi Socialdemokrater ökade både vår andel av väljarna och det faktiska antalet röstande på oss både i Vä-Skepparslövs pastorat och i Åhus församling.  I Åhus utökade vi med ett mandat och i Kristianstads pastorat befäste vi vår ställning som klart största partigrupp. Tyvärr tappade vi ett mandat i Nosaby församling och i övriga församlingar deltog vi inte med någon egen partianknuten lista.

Ett lyckat koncept har varit en välplanerad valrörelse med evenemang ute på olika orter där vi samtalat med medborgarna om vikten av att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och jämlik folkkyrka, där det finns plats för alla. Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på att bli en grön kyrka och på alla nivåer tar sitt ansvar för omställningen mot hållbarhet. Detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Svenska kyrka ska självklart också vara ett föredöme som arbetsgivare, arbetsmiljön och anställdas kompetensutveckling ska vara i fokus.

Tack alla som gav oss fortsatt förtroende att kämpa för demokrati, jämlikhet och jämställdhet i församlingslivet, i Lunds stift och på Kyrkomötet.

Helen Persson, Kyrkovalsledare -21 för Socialdemokraterna i Kristianstad

Pressinformation 2021-09-21: Trygghet och välfärd

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå mycket som pekar mot en tid efter pandemin.

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när jobben och tillväxten ökar igen.

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett bättre och tryggare samhälle. (mer…)

Uttalande angående skottlossningen på Gamlegården 3 augusti

Skottlossningen som nu inträffat på Gamlegården måste med kraft fördömas!

Människor skadas och kanske dör. De som tar sig rätten att förstöra för andra, skadar och dödar ska inte få vistas i det fria! Vi måste nu ge allt vårt stöd till de som bor på Gamlegården, vars trygghet nu fördärvas.

Genom skarpare lagstiftning och fler poliser förbättras läget successivt. Men än är vi inte där vi ska vara. Vi vill uttrycka vårt stöd till polisen i deras arbete med att gripa dem som utfört detta dåd.

Kristianstad 2021-08-03

Ewa Pihl Krabbe, Ordförande, Socialdemokraterna i Kristianstad
Anders Tell, Oppositionsråd (S)

(mer…)

Budget 2022: S-förslag till planeringsförutsättningar

Socialdemokratiska förslaget till planeringsförutsättningar för Kristianstads kommun inför Budget 2022 lades i kommunstyrelsen 2021-06-23

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Nu är det dags för investeringar i välfärden! (mer…)

Val av kandidater till partikongressen

Vi håller partikongressen den 3-7 november i höst. Kristianstads arbetarekommun kommer att representeras av 2 ombud och valet av dessa kommer att ske  mellan den 3 och 20 juni.

Det är ni som medlemmar som väljer kandidaterna och det sker elektroniskt i år. För att rösta krävs BankID. Saknar ni BankID så kan ni ändå rösta men då sker det på arbetarekommunens expedition under någon av följande tider:
8 juni kl. 13.00-16.00
15 juni kl. 9.00-12.00
16 juni kl. 16.00-18.00

Det ska ha gått ett mail till alla medlemmar med instruktioner hur man röstar. Har ni inte fått någon mail om detta eller har frågor om ombudsvalet är du välkommen att kontakta expeditionen.

Nedan har ni våra kandidater: (mer…)

Landsbygdspolitisk program

Att bo, leva och verka i hela kommunen.

Bo, leva och verka i hela kommunen – Det är så vi socialdemokrater vill ha det!

Kristianstads kommun är stor till ytan och med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd. Ungefär hälften av kommunens 86 000 stora befolkning bor i staden eller stadsnära. Den andra hälften bor i större eller mindre orter och på landsbygd.

Läs programmet i sin helhet -> Landsbygdspolitiska programmet