Barnverksamheten i Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen får in allt fler barn med funktionsvariationer med komplicerande och komplexa vårdbehov. Dessa barn har rätt till stöd och hjälp enligt LSS och det ställer särskilt stora krav på verksamheten gällande kompetens, bemanning och omkringliggande miljö. Det förekommer situationer i personalens arbetsmiljö gällande hot och våld som skapar diskussioner […]

Socialdemokraterna innehar fortsatt störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun

Den 11 september klargjordes att Socialdemokraterna fortsatt innehar störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun. Trots att vi blev största parti är det dock ett faktum att kommunvalsresultatet inte gav ett tillräckligt underlag för att bilda ett vänsterorienterat majoritetsstyre.

Varför inte ett Miró-museum?

Kristianstadsbladet Debatt – Kommentar till Göran Samuelsson, Kb, 2022-08-26 Göran Samuelsson med flera väckte frågan om ett Miró-museum för ett par år sedan. Frågan om ett museum tvärdog dock efter interna stridigheter i det borgerliga styret. Samuelsson ställer också frågan om varför boken om Mirós konst inte är färdigställd. Mirós […]