Socialdemokraternas förslag till Budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

➢ Barnen och medborgare i behov av omsorg ska inte betala krisen! Sverige behöver en regering som tar ansvar för välfärden genom att räkna upp de generella statsbidragen med kostnadsökningarna och pensionsskulden. I stället ser vi högerstyren som välkomnar krisen som ett tillfälle att skära i välfärden. Vi Socialdemokrater ser […]