Kategori: Aktuellt

I Kristianstad vill jag leva tills jag dör!

Lasse Stefanz och Mikael Wiehes sång ”Jag vill leva tills jag dör” har blivit en hit. Och så är det väl: visst vill vi leva och ha ett bra liv tills vi dör. Här i Kristianstad finns när vi blir äldre ett flertal mötesplatser med varierad verksamhet för alla åldrar men kanske främst för oss som är lite till åren. Pensionärsföreningar och andra föreningar finns också för aktiviteter och social samvaro. Det är bra, vi behöver alla sociala relationer men också stimulans av olika slag.

(mer …)

Varför inte ett Miró-museum?

Kristianstadsbladet
Debatt – Kommentar till Göran Samuelsson, Kb, 2022-08-26

Göran Samuelsson med flera väckte frågan om ett Miró-museum för ett par år sedan. Frågan om ett museum tvärdog dock efter interna stridigheter i det borgerliga styret. Samuelsson ställer också frågan om varför boken om Mirós konst inte är färdigställd. Mirós affischer, en samling som är unik, är väl värd att uppmärksamma och visa. Det är högst relevanta frågor!

(mer …)

Varje barn har rätt att lyckas i skolan!

Det är dags för ett Socialdemokratiskt styre i skolan, för rätten till en trygg skolgång där varje barn och elev ges förutsättningar att lära för livet och växa som människa. Idag vittnar många lärare om otillräcklighet och stök och föräldrar är förtvivlade över att deras barn inte får rätt stöd.

(mer …)

Vår kommunfullmäktigelista för valet 2022

Ulrika Tollgren är vald att vara vår gruppledare i kommunfullmäktige kommande mandatperiod.
Vi kommer att gå till val med dessa 62 kandidater:

1. Ulrika Tollgren, 53, Arkelstorp
2. Martin Hallingström Skoglund, 35, Degeberga
3. Annelie Karlsson, 57, Kristianstad
4. Dan Berger, 54, Kristianstad
5. Therese L Sturesson, 39, Gärds Köpinge
6. Thomas Nilsson, 55, Kristianstad
7. Katarina Honoré, 62, Kristianstad
8. Kalle Olofsson, 21, Kristianstad
9. Kristina Lindbåge, 38, Vä
10. Anders Svensson, 67, Kristianstad
(mer …)

En enad röst måste föra kommunens intressen framåt!

Svar Christina Borglund (KD), ordf Byggnadsnämnden (19/7)

Vi Socialdemokrater betonar verkligen vikten av att vårda det politiska samtalet. Men att lyssna och att vara eftertänksam är helt oförsvarliga argument för att stå still eller för att rättfärdiga passivitet. När vi som kommunföreträdare ska möta såväl statliga tjänstepersoner som eventskapare, eller företagsledare som söker etableringsorter, då spelar det roll vilken ton som politiken tar. S söker en enad röst som lyfter möjligheterna vår kommun kan erbjuda när det gäller event, vad som utmärker Kristianstad som destinationsplats.

(mer …)