Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Ulrika Tollgren vald till ny gruppledare

Vi har idag utsett ny gruppledare för kommunstyrelsen och den som kandiderar att bli kommunstyrelsens ordförande.

Under lördagen samlades vi i Kristianstad för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige samt nomineringar till riksdag och regionfullmäktige.

Under hösten meddelade nuvarande gruppledare Anders Tell att han lämnar det uppdraget i samband med valet nästa år. Därefter har de lokala föreningarna arbetat med att ta fram förslag på kandidater till uppdraget. Till ny gruppledare valde medlemsmötet att utse Ulrika Tollgren från Arkelstorp. (mer…)

Replik – Faktum kvarstår att 21,1 miljoner sparades i omsorgen!

Replik på Alliansen svar i Kristianstadsbladet gällande omsorgen i kommunen”, med rubriken: ”Det är svårt att balansera behoven inom omsorgen”.

Socialdemokraterna redogjorde för effekterna av Alliansens besparingar för 2021 i tidigare insändare ”Boendeplatser plockas likt fjädrarna på en gås”. Det är fakta att 16 miljoner sparas på vård och omsorgsboende, precis som 4 miljoner i hemtjänsten. Att stänga platser innebär att både äldre och medarbetare flyttas i verksamheten. Det är inte värdigt och det är inte god personalpolitik. (mer…)

Vi ska bygga, inte riva!

Gamlegården är människors hem.

Det kan vara värt att påminna om när människors hem plötsligt blir föremål för en diskussion om att deras hem ska rivas Eftersom Pierre Månsson, som föreslår rivning, är Kommunstyrelsens ordförande, och därmed leder det borgerliga Alliansstyret, måste vi ställa frågan om det här är Alliansens politik.

Några fakta om bostadsbyggandet i kommunen och om Gamlegården: (mer…)

Replik. Gamla flyttas runt som boskap

I Kristianstadsbladet 10/11–21 publicerades en debattartikel om Allögården ” Gamla flyttas runt som boskap”.

Här efterfrågar Anna Guettler och Astrid Carlson en redovisning av summan omsorgsförvaltningen tänker spara genom att vakanshålla lägenheter. En relevant fråga som möts av ett kort svar från Camilla Palm (M) i en replik 12/11–21 om att det inte pågår något sparbeting.

Vi får gå tillbaka lite i tiden för att kunna ge en förklaring på det som nu sker på Allögården, och samtidigt svara på varför de stängda platserna på Tollaregården inte öppnas. (mer…)

Kommunala budgeten 2022

EN BUDGET FÖR TRYGGHET OCH VÄLFÄRD

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021   Kommunfullmäktige 2020-11-16

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Årets resultat pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr med ett 2- procentigt överskottsmål. Nu måste och kan vi visa att det är möjligt med rejäla satsningar på trygghet och välfärd. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

Se budgeten i sin helhet

Magdalena Andersson har valts till partiledare

Stort tack för förtroendet!

Jag är hedrad, glad och ödmjuk inför uppgiften att leda Socialdemokraterna.

Anledningen till att jag tackar ja till att bli partiledare är för att jag vet att Sverige kan bättre. För att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.

Imorgon ska jag hålla mitt installationstal men jag vill redan nu berätta vilka prioriteringar som kommer att styra politiken de kommande åren. (mer…)