Socialdemokraternas förslag till Budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

➢ Barnen och medborgare i behov av omsorg ska inte betala krisen!

Sverige behöver en regering som tar ansvar för välfärden genom att räkna upp de generella statsbidragen med kostnadsökningarna och pensionsskulden. I stället ser vi högerstyren som välkomnar krisen som ett tillfälle att skära i välfärden. Vi Socialdemokrater ser att skattehöjningar på kommunal nivå drabbar vanligt folk mest, i synnerhet i rådande konjunktur. Kommunen måste i möjligaste mån undvika att kompensera skatteuttaget där regeringen brister i ansvarstagande. För att öka intäkterna på kommunal nivå måste vi bli bättre på att matcha arbetslösa med den kompetensbrist som finns. Kristianstads kommun måste satsa mer förebyggande i skola och föreningsliv för att varje ung människa ska växa upp till en ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi måste bli bättre på att ställa om samhället till hållbarhet för att inte skjuta över problemen på kommande generationer. Kristianstads kommun måste också bli en betydligt attraktivare kommun för företagare och verksamheter som skapar sysselsättning. Vi behöver också uppvärdera medarbetarskapet betydligt eftersom god kvalitet i välfärden utgörs av varje medarbetares enskilda möte med medborgaren. Kommunala arbetsplatsers höga sjuktal är ett fruktansvärt slöseri med medarbetare och ligger på en oacceptabel nivå.

Läs hela S-Budget 2024