Med anledning av rondellen på Långebro

Med anledning av trafikplats Långebro och den senaste i mängden av presenterade rondeller utan lösningar för buss, gång eller cykeltrafik i Kristianstad.

Först en fråga; är det någon som känner sig trygg med att gå eller cykla längs med gamla E22:an bara för att Vägverket gjort heldragna linjer en meter från vägrenen?

Nej precis och samma självklara logik gäller GC-vägar i Kristianstads centrum. Det är otydligt och svårnavigerat när buss, bil, gång och cykel skall dela på en gemensam yta. Städer runt omkring har tagit bollen och delar upp och skiljer färdslagen åt på olika banor och marknivåer men det Högerkonservativa styret kör vidare i gamla hjulspår. Att få till en kostnadseffektiv snöröjning är viktigt men det kan inte begränsa kommuns mobillitetsresa in i framtiden. Socialdemokraterna har begärt och haft en särskild sittning för att utkristallisera om Långebro kan vara en modern infartsled till centrum och svaret är ett tydligt nej! Bron skall se ut som den gör och kommer inte breddas de närmast 30 åren. Med detta faller hela tanken med att förstärka detta stråk som infartsled, prioriteringar behöver göras.

En detaljplan är nu ute för remiss gällande konsekvenserna av vallarna vid Hedentorp. En jätterondell helt utan några nya dragningar för gång och cykel eller separata filer för bussar. Fyra filer för bilar ett par hundra meter sedan dras bältet åt och allt skall samlas över Helgeå. Det är som att vrida tillbaka klockan 30 år, vilket gör att Kristianstads centruminfarter kommer vara 60 år back den dagen bron skall renoveras (eller vilken nödlösning som skall genomföras år 2060).

Söder har en unik möjlighet att bära ett storskaligt parkerings- och mobilitetshus. Ett hus där bilen kan ställas och cykel kan hyras/förvaras, om promenaden känns för lång. Med Idrottsplats Söder och Arenans många arrangemang kan huset vara välfyllt även kvällar och helger. Den naturliga infartsleden till detta är via trafikplats Kristianstad och rondellen Aquarellen. Inte via den smala Långebro. Det är på Söder som satsningarna behöver prioriteras parallellt med att förstärka infarten till Naturumparkeringen och en buss- och gångbro direkt ut till Näsby. Det skapar en helhet och inriktning. Att lappa och laga lite här och där på Långbro kommer inte tillfredsställa någon enda, allra minst helheten.

Västra Boulevarden har en bussgata och denna måste förlängas mot såväl Härlöv som till Näsby. Verkliga cykelgator måste leda cyklister genom tivoliparken till centrum, avgränsat och frånskilt från promenadstråken. Regionen Skåne behöver minska andelen bussar som väljer annan infartsled än Långebro, då frigörs plats för framtidens verkliga infart för biltrafiken, vilket kommer vara trafikplats Kristianstad och Rondellerna vid Maxi.

Vi socialdemokrater tycker att Långebro skall vara huvudstråket in till stan för kollektivtrafik, gång och cykel men för biltrafiken endast en stadsgata. Det innebär att vi kräver att Kristianstads kommun följer nu gällande strategier för trafik- och miljö samt gällandet detaljplan.

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund(S), KSAU

Ulrika Tollgren(S), Oppositionsråd