Arbetsplatsbyte för ett hållbart arbetsliv, kompetensutveckling samt en god och nära vård för omsorgens kunder

En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. För omsorgens medarbetare med patientnära tjänster behöver det finnas ett ständigt nytänkande kring det hållbara arbetslivet. Det är särskilt inom denna sektor man i flera år har varnat för en personalbrist, till och med en flykt.