Socialdemokraterna innehar fortsatt störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun

Den 11 september klargjordes att Socialdemokraterna fortsatt innehar störst förtroende från väljarna gällande att styra Kristianstads kommun. Trots att vi blev största parti är det dock ett faktum att kommunvalsresultatet inte gav ett tillräckligt underlag för att bilda ett vänsterorienterat majoritetsstyre.

Vi Socialdemokrater räckte ut handen för en bred samverkan för att få till ett handlingskraftigt majoritetsstyre. Vi sonderade därför tidigt förutsättningarna för att bygga ett Socialdemokratiskt styre tillsammans med Moderaterna, byggt på sakpolitiska grundpelare kopplat till Jobben, Skolan och Omsorgen. I bifogat dokument grundat i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram framgår det underlag som överlämnades till Moderaterna. Löften om återkoppling uteblev från Moderaterna. Först en halvtimme före presskonferensen där M-SD-KD-styret presenterades återkom Camilla Palm med ett svar. Vi beklagar att M och Kd valde den samarbetspartner som flera av dem fram till valdagen svor på att aldrig samarbeta med.

M-SD-KD-styret väljer att öka med ytterligare 3 arvoderade poster och anger som skäl för detta att komma tillrätta med resursslöseriet. Det uttalande faller dubbelt tillbaka på dem själva då det faktiskt är M-KD som varit med och styrt Kristianstads kommun sedan 2018. Vi Socialdemokrater prioriterar trygghet, utveckling och framtidstro framför utökad politisk organisation.

Vi Socialdemokrater har nu slutit avtal om valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Vi utgör nu största oppositionella underlag och kommer därför att fortsätta att vara en kraftfull och konstruktiv opposition

För Socialdemokraterna i Kristianstad
Ewa Pihl Krabbe, ordförande
Ulrika Tollgren, tillträdande gruppledare