Mobilens tid i centrum eller individens behov i centrum?

Att flytta till ett äldreboende är en stor och ibland upprivande förändring, både för den som flyttar och för de som är närstående. Medarbetarna blir garantin för tryggheten i vardagen. Deras villkor och arbetsmiljö är det som ger trygghet och kvalitet.

Alliansen har styrt äldreomsorgen i Kristianstad och vi ser en utveckling där tiden för det goda mötet mellan medarbetaren och den äldre blir mer insatsstyrd av mobilen, i stället för behovsstyrd.
Socialdemokraterna i Kristianstad har tidigare lagt förslag om att slopa minutjakten i hemtjänsten. Vi har nu fått till oss att det pågår minutjakt även på vård och omsorgsboenden. Medarbetarna på boendet ska ”blippa” med mobilen vid dörren till den boendes rum.

Vi har ett tydligt besked, vi ska ha en äldreomsorg där kvalitet och omsorg om varandra är det övergripande målet, inte effektiviseringar och besparingar. Minutjakten ska bort. Insatsstyrningen med mobilen på vård och omsorgsboende är orimlig och går helt i strid med att se ”hela människans behov”, det vi kallar, individens behov i centrum IBIC. Det är ett arbetssätt som omfattar personer med stöd i sitt dagliga liv utifrån Socialtjänstlagen. En lagstiftning Socialdemokraterna ämnar förstärka med en Äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter. IBIC möjliggör att beskriva individens situation både fysiskt, psykiskt och socialt. Resurser och behov blir uppmärksammande. Genom detta arbetssätt blir det synligt vad som krävs för att tillgodose individens behov och stärka individens resurser.

Ett synsätt som om det används rätt höjer livskvaliteten. Vi ska inte öka den administrativa bördan hos medarbetarna utan tiden ska läggas på omsorgen om den äldre. Låt oss arbeta framåt med individens behov i centrum, på riktigt! Det är äldre värda.

Kristianstad behöver ett socialdemokratiskt styre för en värdig äldreomsorg av hög kvalitet.

Kristina Lindbåge (S) vice ordförande Omsorgsnämnden Kristianstad
Anders Tell oppositionsråd (S)
Ulrika Tollgren tillträdande gruppledare (S)