Framtidens hemtjänst i vårt Kristianstad innebär kontinuitet och rejäla kvalitetshöjningar

Vår Socialdemokratiska regering har sett till att stärka äldreomsorgen genom att tillföra resurser till fler anställda och stärka kompetensen. I opposition har vi försökt säkra att dessa medel kommit äldre till del, vilket vi också har lyckats med trots Alliansens besparingar på vårdboende och hemtjänst. Regeringens satsningar har varit värdefulla, vi är dock inte nöjda med att Alliansen inte prioriterat gruppen äldre så som de förtjänar.

Vårt Kristianstad är en äldrevänlig kommun där omtanke och omsorg om varandra är det övergripande målet. Inte vinstjakt och fler marknadsexperiment. Modeller och vård som bygger på tillit och evidens ska vara basen i allt omsorgsarbete. Det är en styrka för vårt välfärdssamhälle att allt fler lever friska längre, det ska vi ta vara på genom att inkludera åldersrika i breda sammanhang.
Att bo kvar hemma så länge man önskar ska vara möjligt, samtidigt som att man ska känna sig trygg med att den dagen vårdbehovet ökar ska plats finnas på äldreboende. Trösklarna för en plats på ett boende upplevs för höga, så ska det inte vara. Vi ska bygga ett vårdboende på Sommarlust och se över förutsättningarna för ytterligare ett i Åhus. För att kunna bo kvar hemma är det nödvändigt att hemtjänsten ges rätt förutsättningar. Vi vill komma bort från minutjakt och stress och i stället skapa tid för goda möten. Från den 1 juli i år har alla med hemtjänst rätt till en fast omsorgskontakt. Det är ett bra steg för att den som är äldre ska få omsorg av personer som man känner igen. Får vi förtroende att styra vill vi stärka hemtjänsten ytterligare. Att möta kända ansikten är viktigt för den som har hemtjänst, det avgör kvaliteten på besöket och vården som ska utföras. Vi vill införa en modell i hemtjänsten som bygger på team som består av olika yrkeskategorier så som sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och biståndshandläggare. Tvärprofessionella team som tar hand om hela individens behov innebär att den enskilde möter kända ansikten, och färre okända. Det skapar trygghet och kontinuitet. Det blir möjligt bland annat genom att fler medarbetare anställs i hemtjänsten.

Det räcker dock inte enbart att anställa fler, utan arbetsmiljön måste förstärkas. Vi tror att fria arbetsskor, att få ett schema som ger återhämtning och möjlighet till kompetensutveckling gör omsorgen attraktiv att arbeta i. För att klara ambitionshöjningen måste vi, utöver regeringens miljonsatsningar prioritera äldreomsorg i den kommunala budgeten. Medarbetarna ska utbildas i geriatrik, palliativ vård och socialpsykiatri. Vi ska erbjuda språkutbildning till de medarbetare som är i behov av det. Omsorgen om varandra är det finaste vi har, låt oss tillsammans bygga en värdig äldreomsorg som har fokus på kvalitet. Nu är det dags för ett socialdemokratiskt styre i äldreomsorgen.

Kristina Lindbåge vice ordförande (S) Omsorgsnämnden Kristianstad
Ulrika Tollgren tillträdande gruppledare för (S) i Kristianstad
Lorna Molin (S) Omsorgsnämnden Kristianstad
Tommy Carlsson (S) Omsorgsnämnden Kristianstad
Alf Öien (S) Omsorgsnämnden Kristianstad
Bo Kroon (S) Omsorgsnämnden Kristianstad