Varför inte ett Miró-museum?

Kristianstadsbladet Debatt – Kommentar till Göran Samuelsson, Kb, 2022-08-26 Göran Samuelsson med flera väckte frågan om ett Miró-museum för ett par år sedan. Frågan om ett museum tvärdog dock efter interna stridigheter i det borgerliga styret. Samuelsson ställer också frågan om varför boken om Mirós konst inte är färdigställd. Mirós […]