Vår kommunfullmäktigelista för valet 2022

Ulrika Tollgren är vald att vara vår gruppledare i kommunfullmäktige kommande mandatperiod.
Vi kommer att gå till val med dessa 62 kandidater:

1. Ulrika Tollgren, 53, Arkelstorp
2. Martin Hallingström Skoglund, 35, Degeberga
3. Annelie Karlsson, 57, Kristianstad
4. Dan Berger, 54, Kristianstad
5. Therese L Sturesson, 39, Gärds Köpinge
6. Thomas Nilsson, 55, Kristianstad
7. Katarina Honoré, 62, Kristianstad
8. Kalle Olofsson, 21, Kristianstad
9. Kristina Lindbåge, 38, Vä
10. Anders Svensson, 67, Kristianstad
11. Sabina Månsson Hultgren, 39, Kristianstad
12. Fredrik Winberg, 46, Kristianstad
13. Catarina Palmblad, 59, Kristianstad
14. Qazim Hasanaj, 61, Kristianstad
15. Ewa Linder, 66, Åhus
16. Anders Tell, 67, Kristianstad
17. Anna-Lena Fantenberg, 66, Kristianstad
18. Jan Lindelöf, 76, Kristianstad
19. Linnea Sjögren, 34, Färlöv
20. Johan Kronbäck, 38, Kristianstad
21. Agneta Wandefors Hörström, 64, Tollarp
22. Oskar Johansson, 28, Kristianstad
23. Petronella Lundmark, 51, Kristianstad
24. Tommy Nilsson, 68, Vinnö
25. Titti Tingström, 41, Kristianstad
26. Tommy Carlsson, 64, Kristianstad
27. Ann-Catrin Norfall, 64, Kristianstad
28. Zamig Shukorov, 41, Kristianstad
29. Ann-Sofie Adermark, 51, Maglehem
30. Lars Olsson, 73, Åhus
31. Jenny Hellberg, 44, Maglehem
32. Peter Isacsson, 70, Öllsjö
33. Elisabeth Björk, 63, Kristianstad
34. Tony Nilsson, 28, Arkelstorp
35. Elisabeth Blomdahl, 69, Degeberga
36. Lars Sjöberg, 70, Kristianstad
37. Terese Swensson, 30, Everöd
38. Roland Sandelin, 75, Kristianstad
39. Anna Pettersson, 38, Kristianstad
40. Bengt Ringdal, 72, Fjälkinge
41. Hoba Mohammed, 42, Kristianstad
42. Patrik Hansson, 58, Åhus
43. Liz Jönsson, 60, Everöd
44. Alf Öien, 75, Åhus
45. Helen Persson, 51, Vä
46. Elek Oksenfeldt, 65, Kristianstad
47. Lorna Mohlin, 61, Fjälkinge
48. Jörgen Eriksson, 56, Kristianstad
49. Mathilde Skovdahl, 66, Degeberga
50. Jan Karlsson, 69, Kristianstad
51. Neta Andersson, 43, Kristianstad
52. Bertil Troberg, 77, Kristianstad
53. Marianne Eriksson, 69, Kristianstad
54. Johan Adolfsson, 46, Kristianstad
55. Malin Hallingström Skoglund, 38, Degeberga
56. Per Erik Eriksson, 73, Kristianstad
57. Ros-Marie Olin, 79, Kristianstad
58. Håkan Hellberg, 43, Kristianstad
59. Birgitta Book, 84, Kristianstad
60. Per-Inge Ström, 57, Kristianstad
61. Gun Åkers, 79, Kristianstad
62. Johan Lindbåge Tärnhäll, 38, Vä