En enad röst måste föra kommunens intressen framåt!

Svar Christina Borglund (KD), ordf Byggnadsnämnden (19/7)

Vi Socialdemokrater betonar verkligen vikten av att vårda det politiska samtalet. Men att lyssna och att vara eftertänksam är helt oförsvarliga argument för att stå still eller för att rättfärdiga passivitet. När vi som kommunföreträdare ska möta såväl statliga tjänstepersoner som eventskapare, eller företagsledare som söker etableringsorter, då spelar det roll vilken ton som politiken tar. S söker en enad röst som lyfter möjligheterna vår kommun kan erbjuda när det gäller event, vad som utmärker Kristianstad som destinationsplats.

För oss socialdemokrater är politik att vilja och att söka framkomliga vägar dit. I praktiken att samla majoritet och våga peka ut en väg. Att steg för steg genomföra de framtidssatsningar som krävs för att stärka vårt gemensamma samhällsbygge och människorna som bär upp det hela. Återigen klarar inte byggnadsnämndens kristdemokratiska ordförandeskap av att skilja mellan kommunens intressen och den personliga prestigen. Sanden blir här en symbolisk fråga; i sand kan man gömma sig likt strutsen, eller kan sanden skapa en destinationsplats där ungas sommarminnen skapas. Där äldre finner ro och njutning i vad kulturen kan skapa. Den konstgjorda sandstranden kan bli en näringslivsplattform som stärker vår kommuns attraktivitet och skapar arbetstillfällen.

Åhus Beach firar 25-år. Beachhandbollen aktiverar ett mycket stort antal människor från Sverige och delar av norra Europa varje år. Event i en trivsam miljö, stora som små, är en del i den utstakade väg kommunen tagit. För att nå socialdemokratiska målbilden, om att skapa arbetstillfällen för alla som kan jobba, måste politiken gå i takt med näringslivet, ofta även gå före och visa vad som är möjligt. På samma vis som S vill se stora industrisatsningar med grön profil, så vill vi skapa kultur, trivsel och arbetstillfällen i vår fantastiska bygd.

Det är dags att återigen ta oss an avsaknaden av havskontakt vid stora evenemang på evenemangsstranden i Åhus. Inte minst efter att länsstyrelsens samhällsbyggnadsdirektör uttalat en positiv vilja för att hitta en lösning vid besök på plats. Denna plats innebär stora möjligheter för barn, vuxna och äldre att få upplevelser. För kommunen, ett stort antal arbetstillfällen. Vi Socialdemokrater vill nu genom initiativärendet peka ut målet. Vi vill skapa en gemensam röst från kommunen som tydligt arbetar lösningsorienterat för att få bort staketet från havet. Evenemangsstranden ska kunna erbjuda ett dopp i havet direkt i anslutning till glädjeruset som bara en matchseger kan skapa.

S hoppas nu att M och C i Kristianstad kan ställa sig bakom vårt initiativärende som behandlas i Kommunstyrelsen efter sommaren!

 

Ulrika Tollgren, (S) tillträdande gruppledare S i Kristianstad
Fredrik Winberg (S) vice ordf i Byggnadsnämnden
Therese Sturesson (S) vice ordf Kultur – och Fritidsnämnden
Martin Hallingström-Skoglund (S) vice ordf Tekniska nämnden
Annelie Karlsson (S) Riksdagsledamot