Vår kommunfullmäktigelista för valet 2022

Ulrika Tollgren är vald att vara vår gruppledare i kommunfullmäktige kommande mandatperiod. Vi kommer att gå till val med dessa 62 kandidater: 1. Ulrika Tollgren, 53, Arkelstorp 2. Martin Hallingström Skoglund, 35, Degeberga 3. Annelie Karlsson, 57, Kristianstad 4. Dan Berger, 54, Kristianstad 5. Therese L Sturesson, 39, Gärds Köpinge […]

En enad röst måste föra kommunens intressen framåt!

Svar Christina Borglund (KD), ordf Byggnadsnämnden (19/7) Vi Socialdemokrater betonar verkligen vikten av att vårda det politiska samtalet. Men att lyssna och att vara eftertänksam är helt oförsvarliga argument för att stå still eller för att rättfärdiga passivitet. När vi som kommunföreträdare ska möta såväl statliga tjänstepersoner som eventskapare, eller […]