Kristianstads alliansstyre duckar fortsatt styrningen gällande VA-abonnenternas taxa

Det centerpartistiska ordförandeskapet i Tekniska nämnden förmår inte att samla alliansen till att ta kommandot. Flera gånger har det varit motiverat för politiken att agera och 2023 kunde bli året det vände men passiviteten nu påverkar handlingsutrymmet framåt. VA-abonnenterna har att vänta fortsatt oplanerade taxehöjningar 2023 av alliansen. Framåt kan förhoppningsvis allmänhetens dom bli hård och politiska företrädare inom alliansen och SD tvingas att förekomma den ökning 2024 på 16% (!) som nu förvaltningen anger. Men det kräver insatser redan 2022!

Sammanfattningen kan sammanfattas med att en framtidssatsande periods facit är att abonnenterna har fått mindre förnyelse och framtidssäkring än planerat men pengarna har ändå tagit slut?! 2019 arbetade Tekniska nämnden (även S) fram ett investeringsprogram och en taxeutvecklingmodell gällande VA-taxa 2020–2025. S vidhåller att detta är ramen som förvaltningen har att leverera mot. Taxeplanen håller inte, åtgärder krävs.

Tänk om Alliansen behandlat Skattesatsen med samma nonchalans och kort konstaterat att det är bara att höja avgifterna för att täcka de kostnader som samlats. Nej Kristianstad förtjänar bättre än detta. Nedan följer den reservation som Socialdemokraterna lämnat i samband med Tekniska nämnden. Den talar för sig själv.

”Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången gällande VA-Strategin och avsaknaden av VA-plan som beslutsärende. S-gruppen häpnas över den överlåtelse av kostnadsstyrning som tillåts ske, från de förtroendevalda, till förvaltningens ledningsstab. I Strategin anges att ”Kommunen har genom sin bebyggelseplanering möjlighet att styra utvecklingen av VA-taxan” och de planeringsdokument som ligger till grund för verksamhetens tillkommande kostnader lämnas utanför beslutsärendet. Strategin syftar till att politiken fastställer ett
visionsdokument som förvaltningen utifrån får skapa den kostnadsutveckling som förvaltningen finner rättfärdigad. Att enda möjligheten till politiskt kontrollerad kostnadsstyrning och utveckling av VA-taxan menas bygga på övergripande bebyggelseplanering är att frånta den demokratiskt valda Nämnden dess funktion som VA huvudman.

S-gruppen motsäger sig att politiken förväntas formulera en framtida taxa som bygger på förvaltningens ”levande” Excel dokument, som agerar planeringsverktyg, i avsaknaden av en uppdaterad VA-plan för framtiden. Enligt S-gruppen är VA-taxan dels ett politiskt styrmedel för att påverka konsumtionen av, och tillgången till, vårt viktigaste livsmedel. Den skall även vara ett politiskt beslutat ramverk för förvaltningen att arbeta och planera utifrån. Att i den kontexten inte behandla en genomförandeplan, en VA-plan, tillsammans med att rekommendera kommunen att fastslå en strategi förefaller som fel väg att gå. Med anledning av ovanstående reserverar sig den socialdemokratiska gruppen från fattat beslut i ärendet.”

 

För Socialdemokraterna i Tekniska nämnden

Martin Hallingström Skoglund(S), vice ordförande och S-gruppledare

Ewa Linder(S), ordinarie Ledamot

Elek Oxenfeldt(S), ordinarie Ledamot

Elisabet Blomdahl(S), ersättande Ledamot

Thomas NIlsson(S), ersättande Ledamot